Fundacja Przyjaciele Martynki

TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - szkolenie

Zaprasza na cykl seminariów składających się na szkolenie z

PSYCHOTRAUMATOLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY

 

TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - te trzy koncepcje będą filarami naszego szkolenia z psychotraumatologii.

Najbliższe miesiące upłyną nam pod znakiem zmierzenia się z taką problematyką. Jak powiedział - znany już niektórym dr Giovanni Tagliavini - nasz stosunek do relacyjnej traumy jest często dialektyczny i oscyluje pomiędzy dwoma biegunami - oskarżycielskim vs uniewinniającym. Są ci, którzy oskarżają o konsekwencje traumy (zwłaszcza, gdy konsekwencje te trwają lata, albo ujawniają się po latach) samą ofiarę tejże traumy i tacy, którzy tą traumą wszystko chcieliby wytłumaczyć, zrzucając wszystko, co w życiu ofiary się wydarza na traumatyczne wydarzenia - często z dalekiej przeszłości. Jest jeszcze jedna kategoria ludzi, która jakby problem wczesnej relacyjnej traumy omija wielkim łukiem (zaczynając od dziadka Freuda), jest dla nich samych być może zbyt bolesnym podjęcie tematu i niczym dzieci twierdzą, że jak problemu nie widzę, to on nie istnieje (pewnie nawet znajdą uzasadnienie w koncepcjach filozoficznych).

Fundacja proponuje tym, którzy - metodą greckiego złotego środka - nie mają ochoty pomiędzy biegunami oscylować, szkolenie na temat psychotraumatologii okresu rozwojowego. Mottem tegoż seminarium niech będą słowa ciągle dr Tagliavini wygłoszone na seminarium w Warszawie 23 maja ubiegłego roku: "Funkcją umysłu człowieka jest przede wszystkim integracja. Jeśli ta integracja jest z powodu traumy uniemożliwiona (dysocjacja jako dys-integracja czyli brak integracji ) świadomość będzie w nieskończoność próbowała podjąć swoją najważniejszą funkcję - integracji. Zadaniem profesjonalistów jest wspieranie tych prób". 

 

Seminaria, które będą rejestrowane można będzie obejrzeć w późniejszym terminie. Informacje na ten temat ogłaszane będą w aktualnościach. Kończymy prace nad pierwszymi zarejestrowanymi seminariami. Powinny być dostępne w połowie października. Korzystając z obecności w Rzymie mamy nadzieję przekonć do współpracy z Fundacją nowych prowadzących, zwłaszcza tych, którzy nam wytłumaczą teorię polimotywacyjną Liotti'ego i znaczenie porozumienia terapeutycznego w terapii osób po traumie rozwojowej.

  Program szkolenia z psychotraumatologii rozwojowej : Trauma - intepromiotowość - rezyliencja" obejmował będzie następujące zagadnienia:

1. Przywiązanie prenatalne: stres a ciąża

2. Stanie się rodzicami: transmisja przywiązania między pokoleniami

3.  Podstawowe koncepcje: uznania, interpodmiotowości, teoria poliwagalna Porgesa: system neurocepcji, zaangażowania społecznego i obrony; traumy i rezyliencji

4. Systemy motywacyjne w teorii multimotywacyjnej Liotti'ego oraz model psychopatologii i dysocjacji (G.Liotti, B. Farina)

5. Dziecko adoptowane i rodzina adopcyjna

6. Styl przywiązania zdezorganizowany/zdezorientowany po pierwszym dzieciństwie, model psychopatologii i dysocjacji wg Liotti'ego i Farina

7. Model wzajemnej regulacji Edwarda Tronicka

8. Wewnętrzne modele operacyjne jako strategie regulacji emocji

9. Systemy motywacyjne interpersonalne a porozumienie terapeutyczne

10. Problematyka regulacji złożonych sytuacji emocjonalnych a zaburzenia osobowości

11. Przywiązanie i systemy motywacyjne zaangażowane w odpowiedzi na traumę. Interpodmiotowość w zaburzeniach posttraumatycznych.Teoria i diagnoza

12. ACE (Adverse childhood experiences – niekorzystne doświadczenia dziecięce) i psychosomatyka

13. Żałoba u dziecka, adolescenta, dorosłego. Teoria i diagnoza.

14. Wpływ wczesnych niekorzystnych doświadczeń dziecięcych (ACE) na rozwój

15. Przystosowanie społeczno-emocjonalne w adolescencji.

16. Przywiązanie zdezorganizowane w dzieciństwie i strategie kontrolujące przywiązania zdezorganizowanego w wieku przedszkolnym i szkolnym.

17. Neurobiologia traumy

18. Rezyliencję można rozwijać? Na lekcji rezyliencji.