Fundacja Przyjaciele Martynki

Interpersonalne systemy motywacyjne a przymierze terapeutyczne - szkolenie

UWAGA 

II EDYCJA SZKOLENIA ODBĘDZIE SIĘ JESIENIĄ 2018 R. W POZNANIU 

W TERMINACH 28-29 WRZEŚNIA, 16-17 LISTOPADA, 23-24 LISTOPADA

W szkoleniu mogą uczestniczyc przede wszystkim uczestnicy szkolenia: "Zastosowanie kliniczne teorii polimotywacyjnej"

Zapisy trwają do 15 maja br.

 

 

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego psychoterapii poznawczo - ewolucjonistycznej i przymierza terapeutycznego. Mamy nadzieję, że szkolenie może ofiarować psychoterapeutom - niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej- cenne wskazówki do rozumienia procesu terapeutycznego i narzędzia, które będą pomocne w ich pracy psychoterapeutycznej.

Szkolenie jest wprowadzeniem do kolejnego szkolenia o przymierzu terapeutycznym konstruowanym w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy, który w największym stopniu przyczynia się do wzrostu zdolności metapoznawczych (które Fonagy nazywa zdolnościami mentalizacji), możliwości jego załamania się w trakcie psychoterapii i jego przywracaniu. Pierwsze szkolenie o konstruowaniu przymierza terapeutycznego planowane jest na jesień 2018 r.

Szkolenie o systemach motywacyjnych jest też wprowadzeniem do szkolenia będącego wprowadzeniem do Master Control Theory, czyli psychoterapii opartej o plan pacjenta Weissa (które planujemy również na październik 2018 r. ) oraz szkolenia na temat zaburzeń seksualnych (włącznie z terapią sprawców przemocy seksualnej).

Osoby zainteresowane zapraszamy na szkolenie online, które poprowadzi dr Fabio Monticelli w dniach 23-24 marca br., a które jest wprowadzeniem do jesiennego szkolenia stacjonarnego informacje o szkoleniu tutaj 

Szkolenie składa się z dziesięciu modułów tematycznych:  

  1. KLINICZNE ZASTOSOWANIE TEORII SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH : METODA MONITOROWANIA PRZEBIEGU PRZYMIERZA TERAPEUTYCZNEGO I RELACJI TERAPEUTYCZNEJ, SYNCHRONIZACJA INTERPERSONALNA I METAPOZNANIE (MENTALIZACJA) 
  1. AIMIT (ASSESSING INTERPERSONAL MOTIVATION IN TRANSCRIPT)  
  1. NEGOCJOWANIE RELACJI TERAPEUTYCZNEJ: ZAŁAMANIE I NAPRAWA PRZYMIERZA TERAPEUTYCZNEGO  
  1. BADANIA NAD INTERPERSONALNYMI SYSTEMAMI MOTYWACYJNYMI  
  1. DEZORGANIZACJA PRZYWIĄZANIA I WYNIKAJĄCE Z NIEJ STRATEGIE KONTROLUJĄCE OPIEKUŃCZE I KARZĄCE JAKO WARUNKOWANE INTERPERSONALNE STRATEGIE , KTÓRE PREDYSPONUJĄ DO ROZWOJU PSYCHOPATOLOGII  
  1. PERWERSJE SEKSUALNE JAKO ZABURZENIA WYNIKAJĄCE Z DEZORGANIZACJI PRZYWIĄZANIA I SUKCESYWNYCH STRATEGII KONTROLUJĄCYCH SEKSUALNYCH  
  1. REGULACJA EMOCJI W TERAPII: WSTYD I PATOLOGIE Z NIĄ ZWIĄZANE 
  1. ALEKSYTYMIA: DEFINICJA, NARZĘDZIA POMIARU I PATOGENEZA  
  1. REGULACJA EMOCJI W TERAPII: ZŁOŚĆ TERAPEUTY JAKO WSKAŹNIK PROFILU MOTYWACYJNEGO RELACJI TERAPEUTYCZNEJ  
  1. REGULACJA EMOCJI W TERAPII: BEZSILNOŚĆ TERAPEUTY

 

 Szkolenie zaczniemy od wprowadzenia rozróżnienia pomiędzy psychoterapią opartą na teorii przywiązania a psychoterapią inspirowaną teorią przywiązania. Czyli mówiąc inaczej takimi, które ograniczają się jedynie do analizy systemu motywacyjnego przywiązania a tymi, które uznają istnienie innych systemów motywacyjnych (o czym mówi teoria polimotywacyjna Liottiego), które mogą być aktywne i kierować zachowaniem obu podmiotów, którzy są ze sobą w interakcji, a więc również pacjenta i psychoterapeuty w trakcie sesji terapeutycznej. .

Ocena wskaźników aktywacji systemów motywacyjnych w zapisach (transkryptach) sesji terapeutycznej  (podręcznik AIMIT) będzie ostatnim, dziesiątym modułem. 

Prowadzący: dr Fabio Monticelli; psychiatra, psychoterapeuta, wykładowca we Włoskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej i Poznawczej (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) i Stowarzyszeniu Psychologii Poznawczej, superwizor. Autor książek (wraz z dr Giovannim Liottim): "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT", oraz "Teoria i klinika przymierza terapeutycznego" oraz wraz z Giovannim Liottim i Giovannim Fassone: "Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych", która ukazała się we Włoszech w lipcu bieżącego roku (zaś Fundacja już przygotowuje do przekłądu. 

Szkolenie prowadzone w języku włoskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Miejce szkolenia: Poznań

Terminy zjazdów:  28-29 września , 16 - 17 listopada, 23-24 listopada 2018r. Szkolenie odbędzie się w Poznaniu, dokładny adres podamy w terminie późniejszym

Rozkład godzinowy: 9.00 - 11.15 - zajęcia, 11,15-11.30 - przerwa kawowa, 11.30 - 13.00 zajęcia, 13.00-14.00 przerwa obiadowa, 14.00 -16.15 zajęcia, 16.15-16.30 - przerwa kawowa, 16.30-17.15 Dyskusja 

Każde dwudniowe spotkanie obejmuje 18 godzin lekcyjnych (czyli szkolenie składa się z 54 godzin lekcyjnych).

Liczebność grupy: min. 20-max. 30 osób.

Cena: 1800 zł. od osoby (istnieje możliwość opłaty w ratach: w dwóch ratach po 950 zł  lub w trzech ratach po 670 zł. po uzgodnieniu z Fundacją