Fundacja Przyjaciele Martynki

TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - szkolenie

Fundacja Przyjaciele Martynki i Centrum Psychologii Relacyjnej zapraszają  na szkolenie:

 

PSYCHOTRAUMATOLOGIA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - te trzy koncepcje będą filarami naszego szkolenia z psychotraumatologii.

Najbliższe miesiące upłyną nam pod znakiem zmierzenia się z taką problematyką. Jak powiedział - znany już niektórym dr Giovanni Tagliavini - nasz stosunek do relacyjnej traumy jest często dialektyczny i oscyluje pomiędzy dwoma biegunami - oskarżycielskim vs uniewinniającym. Są ci, którzy oskarżają o konsekwencje traumy (zwłaszcza, gdy konsekwencje te trwają lata, albo ujawniają się po latach) samą ofiarę tejże traumy i tacy, którzy tą traumą wszystko chcieliby wytłumaczyć, zrzucając wszystko, co w życiu ofiary się wydarza na traumatyczne wydarzenia - często z dalekiej przeszłości. Jest jeszcze jedna kategoria ludzi, która jakby problem wczesnej relacyjnej traumy omija wielkim łukiem (zaczynając od dziadka Freuda), jest dla nich samych być może zbyt bolesnym podjęcie tematu i niczym dzieci twierdzą, że jak problemu nie widzę, to on nie istnieje (pewnie nawet znajdą uzasadnienie w koncepcjach filozoficznych).

Fundacja proponuje tym, którzy - metodą greckiego złotego środka - nie mają ochoty pomiędzy biegunami oscylować, szkolenie na temat psychotraumatologii okresu rozwojowego. Mottem tegoż seminarium niech będą słowa ciągle dr Tagliavini wygłoszone na seminarium w Warszawie: "Funkcją umysłu człowieka jest przede wszystkim integracja. Jeśli ta integracja jest z powodu traumy uniemożliwiona (dysocjacja jako dys-integracja czyli brak integracji ) świadomość będzie w nieskończoność próbowała podjąć swoją najważniejszą funkcję - integracji. Zadaniem profesjonalistów jest wspieranie tych prób". Kiedy traumę relacyjną analizuje się przez pryzmat teorii przywiązania jej konsekwencje jawią się zupełnie inaczej niż opisano to w kryteriach DSM, kiedy dodatkowo analizuje się ją w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego (integrującej m.in. tak teorię przywiązania, jak i teorię poliwagalną Porgesa) i zrozumie się funkcjonowanie strategii kontrolujących symptomy dysocjacji wyglądają zupełnie tym bardziej inaczej niż w kategoriach DSM. 

  Program szkolenia z psychotraumatologii rozwojowej : "Trauma - intepromiotowość - rezyliencja" obejmował będzie następujące zagadnienia:

1. Trauma i rezyliencja w świetle teorii przywiązania i ewolucjonistycznej teorii motywacji. Wzorce przywiązania, wewnętrzne modele operacyjne i reprezentacje ja-z-innym a reakcja na traumę.  Znaczenie podmiotowości i interpodmiotowości (siatka relacji podmiotu). Od sytuacji potencjalnie traumatycznej do traumatyzacji, znaczenie siatki relacji podmiotu. Przywiązanie zdezorganizowane i następujące po nim strategie kontrolujące jako obrona przed dysocjacją- znaczenie w procesie psychoterapeutycznym, załamania przymierza terapeutycznego i jego naprawy. Podręcznik AIMIT. Szczegółowy opis modułu obejmuje program szkolenia o klinicznym zastosowaniu teorii polimotywacyjnej ( program dostępny tutaj) oraz program szkolenia "Interpersonalne systemy motywacyjne a przymierze terapeutyczne". Więcej o programie tutaj.

2. Interpersonalna agresywność zrytualizowana a destrukcyjna - konsekwencje dla psychoterapii sprawców i ofiar przemocy. Kiedy ofiara nie może wybaczyć sprawcy?

3. Neurobiologia traumy wczesnodziecięcej

4. Międzypokoleniowa transmisja nierozwiązanej traumy i żałoby. Model psychopatologii i dysocjacji Liottiego i Fariny.

5. Trauma, żałoba a choroba

6. Trauma, żałoba a szkoła. Trudności w nauce.

7. Przymierze terapeutyczne jako "alfa i omega" procesu psychoterapii traumatycznego rozwoju i PTSDc

8. Psychomotoryka i neuropsychomotoryka relacyjna, EMDR, psychoterapia sensomotoryczna, Mastery-Control Therapy jako skuteczne rodzaje terapii traumatycznego rozwoju i zaburzeń przywiązania

9. Strategia kontrolująca - zerotyzowana przywiązania zdezorganizowanego a zaburzenia seksualne (parafilie)

10. Interpersonalny wymiar dysocjacji. Dysocjacja u dzieci i młodzieży teoria, diagnoza, terapia. 

11. Rezyliencję można ćwiczyć? Na lekcji rezyliencji.

 

Uwaga, Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

Planowany początek rozpoczęcia szkolenia - wiosna 2020 r. 

 

 Na seminariach z PSYCHOTRAUMATOLOGII ROZWOJOWEJ mówić będziemy o tym jak PRZYWRÓCIĆ DZIECIOM DZIECIŃSTWO.

W programie mamy również przedstawienie nowego podejścia terapeutycznego w leczeniu traumy złożonej. 

Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychiatrów, istnieje możliwość uczestnictwa studentów ostatnich lat psychologii i medycyny.

 

Więcej informacji na temat warsztatów podamy wkrótce.