Fundacja Przyjaciele Martynki

Zaufać pacjentowi. Wprowadzenie do Control - Mastery Theory - zapowiedz książki

Spis treści

Publikacja książki planowana jest na listopad/grudzień br. Jesienią zaś zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi autor książki, założyciel Control Mastery Theory Italian Group - dr Francesco Gazzillo. Szczegóły i program szkolenia podamy wkrótce w zakładce "Aktualności"  

 

Centralną koncepcją Control Mastery Theory (CMT) jest to, że istoty ludzkie wykazują silną wrodzoną dyspozycję do rozumienia rzeczywistości i dostosowania się do niej.

Dyspozycja ta funkcjonuje od samego dzieciństwa pod postacią nieświadomych planów, które ukierunkowują zachowanie, myśli i uczucia ku osiągnięciu adaptacyjnych celów. Jeśli środowisko - a zwłaszcza to interpersonalne – funkcjonuje w taki sposób, że zagraża adaptacyjnym impulsom planu, podmiot może rozwinąć przekonanie o sobie i innych, które z wysokim prawdopodobieństwem może być patogenne. Może bowiem zagrażać osiągnięciu adaptacyjnych celów, które nieświadomie uznawane zostają za zbyt niebezpieczne.

Tak cele pacjenta (wrodzone i ukierunkowane na lepsze zrozumienie i lepsze przystosowanie), jak i patogenne przekonania (rozwijające się na bazie traumatycznych, realnych doświadczeń) są uprzywilejowanym obiektem pracy terapeutycznej. W trakcie terapii, w relacji terapeutycznej pacjent będzie wykazywał tendencję do „testowania” patogennych wierzeń w celu przezwyciężenia zagrożeń , które uniemożliwiają pełne osiągniecie adaptacyjnych celów. Zgodnie z CMT, celem terapeutycznym jest wyodrębnienie i przezwyciężenie patogennych wierzeń, tak by ułatwić pełne wdrożenie adaptacyjnego impulsu planu pacjenta, który ukierunkowany jest na polepszenie kontroli i panowania nad stanami umysłowymi w środowisku interpersonalnym. Osiągnięcie takiego celu zachodzi poprzez oddziaływania, które klasyfikuje się jako „korzystne dla planu” (pro-plan), i które umożliwiają przezwyciężenie testu - co jest sygnalizowane przede wszystkim przez zmniejszenie się lęku  – pośredni wskaźnik postrzegania większego bezpieczeństwa interpersonalnego  – a zaraz po tym, poprzez polepszenie się wglądu (insight), wskaźnik „włączenia” zdolności do autorefleksji i większej integracji osobistego poznania. Innymi słowy, oddziaływania korzystne dla planu i ich wpływ na zdolność pacjenta do mentalizacji stanowią wskaźnik dobrej syntonizacji interpodmiotowej, ukierunkowanej na osiągniecie celów terapeutycznych. Przeciwnie oddziaływania “niekorzystne dla plany” (anty-plan), w konsekwencji powodują wzrost poziomu lęku i nagłe obniżenie się zdolności refleksyjnych pacjenta, a w konsekwencji prowadzą do zastoju terapeutycznego i utraty zgodności interpodmiotowej.

O autorze

Francesco Gazzillo, psycholog, psychoterapeuta, wykładowca psychologii dynamicznej i klinicznej na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie, członek „Lo spazio Psicoanalitico” w Rzymie i European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP), Associazione Italiana di Psicologia (AIP), International Society for Psychotherapy Research (SPR), Sekcji 29 i 39 American Psychological Association oraz Control Mastery Theory Italian Group (CMT-IG). Członek Zarządu Psychoanalytic Research Consortium (PRC; New York) i San Francisco Psychotherapy Research Group (SFPRG). Autor książek Sua maestà Masud Khan (2008), I sabotatori Interni (2012), Sigmund Freud. La costruzione di un sapere (wraz z Francesca Ortu, 2013) oraz La personalità e i suoi disturbi (wraz z Vittorio Lingiardi; 2014). Redaktor naukowy (wraz z Nino Dazzi i Vittorio Lingiardi) La diagnosi in psicologia clinica (2009).

Wśród autorów rozdziałów książki znajdą czytelnicy: 

George Silberschatz PhD, profesor psychiatrii w School of Medicine na University of California (San Francisco). Past president International Society for Psychotherapy Research (SPR), członek San Francisco Psychotherapy Research Group (SFPRG), redactor naukowy Transformative Relationships (Routledge, 2005), członek Control Mastery Theory Italian Group (CMT-IG).

 

 Publikację książki planujemy w drugiej połowie 2019 roku. Autor, Francesco Gazzillo obiecał nam wsparcie i współpracę w zorganizowaniu szkoleń i seminariów na ten temat.