Fundacja Przyjaciele Martynki

czym skorupka za młodu nasiąknie... - neurobiologia traumy wczesnodziecięcej i konsekwencje dla dalszego rozwoju

CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII

FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI

ZAPRASZAJĄ NA SEMINARIUM ONLINE (WEBINARIUM)

 

Już wiemy, że nie "wszystko co cię nie zabije, to cię wzmocni". Wiemy też, że to co może być potencjalnie traumatyczne dla noworodka, dla dorosłego może być nic nie znaczącą sytuacją (bo "skorupkę" ma już mocniejszą, grubszą). Na seminarium spróbujemy sobie natomiast odpowiedzieć na pytanie: "Jeśli u dziecka we wczesnym dzieciństwie uruchomiły sie procesy .traumatyzacji otwierające drzwi do całego spektrum psychopatologii czyli jeśli "skorupka" już nasiąknęła", to nieuchronnie "na starość" musi "trącić". Czyli o neurobiologii (i nie tylko neuro i biologii) traumy wczesnodziecięcej i jej potencjalnego wpływu na zdrowie i chorobę mówić będziemy. 

Seminarium odbędzie się online 20 stycznia 2017 r., w godzinach od 11.00 do 14.00  lub 20.00 - 22.30- część pierwsza, część druga zaś 31 stycznia w godzinach 11.00 - 13.00 lub 20.00 - 22.30 Skierowane jest do do psychotraumatologów, psychologów rozwojowych, klinicznych, pedagogów, wychowawców placówek wychowawczo-opiekuńczych, biegłych sądowych sądów dla nieletnich, kuratorów i wszystich zainteresowanych.

Koszt seminarium to 160 zł od osoby (wymagane jest minimum 10 zarejestrowanych osób - nie więcej niż 15 osób). Cena seminarium obejmuje materiały szkoleniowe i zaświadczenia o uczestnictwie).