Fundacja Przyjaciele Martynki

czym skorupka za młodu nasiąknie... - neurobiologia traumy wczesnodziecięcej i konsekwencje dla dalszego rozwoju

Na to seminarium lista jest już zamknięta!!!

 

CENTRUM PSYCHOLOGII RELACYJNEJ 

FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI

ZAPRASZAJĄ NA SEMINARIUM ONLINE (WEBINARIUM)

 

Na prośbę osób zainteresowanych seminarium zostanie powtórzone 19 września w godz. od 20.30 do 22.00.

 

Już wiemy, że nie "wszystko co cię nie zabije, to cię wzmocni". Wiemy też, że to co może być potencjalnie traumatyczne dla noworodka, dla dorosłego może być nic nie znaczącą sytuacją (bo "skorupkę" ma już mocniejszą, grubszą). Na seminarium spróbujemy sobie natomiast odpowiedzieć na pytanie: "Jeśli u dziecka we wczesnym dzieciństwie uruchomiły siĘ procesy .traumatyzacji otwierające drzwi do całego spektrum psychopatologii czyli jeśli "skorupka" już nasiąknęła", to nieuchronnie "na starość" musi "trącić". Czyli o neurobiologii (i nie tylko neuro i biologii) traumy wczesnodziecięcej i jej potencjalnego wpływu na zdrowie i chorobę mówić będziemy. 

Seminarium odbędzie się online 19 września 2018 r., w godzinach od 20.30 do 22.00. Skierowane jest do do psychotraumatologów, psychologów rozwojowych, klinicznych, pedagogów, wychowawców placówek wychowawczo-opiekuńczych, biegłych sądowych sądów dla nieletnich, kuratorów i wszystkich zainteresowanych.

Koszt seminarium 50 zł (wymagana jest wcześniejsza rejestracja przez formularz rejestracyjny

maksymalna liczba uczestników -15 osób).