Fundacja Przyjaciele Martynki

czym skorupka za młodu nasiąknie... - neurobiologia traumy wczesnodziecięcej i konsekwencje dla dalszego rozwoju

 UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PROBLEMATYKĄ NEUROBIOLOGII PRZYWIĄZANIOWEJ TRAUMY WCZESNODZIECIĘCEJ

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM ONLINE O PODOBNEJ PROBLEMATYCE, SZCZEGÓŁY tutaj 

CENTRUM PSYCHOLOGII RELACYJNEJ 

FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI

ZAPRASZAJĄ NA SEMINARIUM ONLINE (WEBINARIUM)

 

 

Już wiemy, że nie "wszystko co cię nie zabije, to cię wzmocni". Wiemy też, że to co może być potencjalnie traumatyczne dla noworodka, dla dorosłego może być nic nie znaczącą sytuacją (bo "skorupkę" ma już mocniejszą, grubszą). Na seminarium spróbujemy sobie natomiast odpowiedzieć na pytanie: "Jeśli u dziecka we wczesnym dzieciństwie uruchomiły siĘ procesy .traumatyzacji otwierające drzwi do całego spektrum psychopatologii czyli jeśli "skorupka" już nasiąknęła", to nieuchronnie "na starość" musi "trącić". Czyli o neurobiologii (i nie tylko neuro i biologii) traumy wczesnodziecięcej i jej potencjalnego wpływu na zdrowie i chorobę mówić będziemy. 

Skierowane jest do do psychotraumatologów, psychologów rozwojowych, klinicznych, pedagogów, wychowawców placówek wychowawczo-opiekuńczych, biegłych sądowych sądów dla nieletnich, kuratorów i wszystkich zainteresowanych.

Seminarium odbędzie się 18 grudnia br. w godzinach od 20.00 do 22.00

Koszt seminarium 75 zł