Fundacja Przyjaciele Martynki

Terapia "nieszczęśliwego dzieciństwa". Podróż do źródeł oceanu borderline - zapowiedź książki

Kochani, decyzja zapadła! Kolejna książka Luigi Cancriniego będzie tłumaczona. Po coś istnieją "niekomercyjne" wydawnictwa.

O rekonstrukcyjnej terapii interpersonalnej Lorny Smith Benjamin w najbliższych miesiącach będziemy dużo mówić

SPIS TREŚCI

Przedmowa (Stefano Cirillo)                                                          

Wprowadzenie                                                                                

 

Rozdział I

Nieszcześliwe dzieciństwa. Ku typologii nieszczęśliwego dzieciństwa pacjentów:

                          Borderline                                                                                  

                          Antyspołecznych                                                                                

                          Paranoidalnych                                                                                   

                          Z zaburzeniami schizotypowymi osobowości                                        

                          Narcystycznych                                                                  

                          “Histrionicznych”                                                                              

                           Dziecko obsesyjno-kompulsywne      

                           Z zaburzeniami unikającymi osobowości                                                   

                           Z zaburzeniami schizoidalnymi                                                                

                            Dziecko zależne                                                                                  

                            Pasywno-agresywnych                                                                         

 Bazowy problem wszystkich rodzajów nieszcześliwego dzieciństwa      

Od nieszczęśliwego dziecka do zaburzonego dorosłego: Procesy w relacji pary i rozprzestrzenianie się                             

Nieszczęśliwe dzieciństwo i wkład, jaki badania and nim może wnieść do wiedzy o zaburzeniach osobowości i do nozografii

Sytuacje krzywdzenia                                                                           

Terapia skrzywdzonych dzieci                                                                 

 

 

Rozdział II

Ku bardziej racjonalnej klasyfikacji zaburzeń psychicznych w dzieciństwie

 

Poziomy funkcjonowania umysłu

Szczególna sytuacja dziecka                                                                     

Ważna dygresja: funkcjonowanie borderline dziecka w dzieciństwie i wieku szkolnym. Kluczowa obserwacja Piageta

Zaburzenia osobowości a funkcjonowanie umysłu: grupa D           

Zaburzenia osobowości a funkcjonowanie umysłu: grupy E, F                            

Przypadkowe wydarzenie traumatyczne                                                     

Powtarzająca się trauma i dezorganizacja nieszczęśliwego dziecka                       

Zaburzenia psychiczne w dzieciństwie: jaka terapia?                                       

Rzeczywista praktyka neuropsychiatrii rozwojowej                                        

Powody (czasami wręcz borderline) błędu metody                                     

Alternatywny przebieg                                                                         

 

Rozdział III

Dwoje wykorzystywanych dzieci

Historia Nicoli 

Historia Bruna                                                                                 

Podsumowujace obserwacje na temat przypadków Nicoli i Bruna          

 

Rozdział IV

Procesy, w trakcie których mówi się o zranionych dzieciach a złożona kwestia prawa do rodzicielstwa

Przypadek Deborah 

Proces i opinia biegłego                                                                      

Falszywe nadużycia i „desperackie”więzi                                              

Ekstremalny przykład                                                                         

Proces i terapia: rozwój Deborah                                                         
Obserwacje podsumowujące

 

Rozdział V Uratowana adopcja

Spotkanie 

Kryzys                                                                                        

Sesja terapii rodzinnej                                                                 

Wiadomość dzień później                                                             

Co dzieje się później                                                                    

Odrzucenie syna: ciemna strona psychopatologii                             

 

Rozdział VI

Konflikt lojalności Vanessy

Historia 

Superwizja 

Z perspektywy czasu 

Adolescent, ośrodek, rodzina 

 

Rozdział VII

Powtarzający się sen Aliny Spotkanie  

Kontekst                                         

Ośrodek                                          

Początek psychoterapii                                                              

Temat winy                                                                              

Symptomy Aliny                                                                       

Sen Aliny                                                                                 

Powrót problemów                                                                    

Pewne podsumowujące obserwacje na temat przypadku Aliny       

 

 

Rozdział VIII

Chłopak, który zabił swojego ojca

Wstęp 

Sytuacja                                                                                         

 Przykład Federico                                                                               

Obserwacje podsumowujące przypadek Federico                                    

Psychiatria: pomiędzy kontrolą a leczeniem                                           

Praca psychoterapeutyczna z pacjentami, którzy cierpią na ciężkie zaburzenia osobowości 

Czas terapii i czas zmiany                                                                      

Problematyka z punktu widzenia medyczno-prawnego                               

 

Rozdział IX

Odnalezione dzieciństwo Omara

Przypadek Omara   

 

Rozdział X

Kronika pewnej superwizji z pracownikami pomocy

Historia 

Dodatkowe informacje 

Próba wprowadzenia porządku 

Zwrot                                    

Obserwacje podsumowujące     

 

Rozdział XI

Ku psychopatologii zachowań przemocowych

Terapia zachowań przemocowych: pewne konieczne założenie 

Najczęstsze zachowania przemocowe: impulsywność w zaburzeniach borderline 

Od teorii do kliniki: przykłady Nicoli i Valeria                                              

Przemoc antyspołeczna (i narcystyczna)                                                    

Negatywna reakcja terapeutyczna pacjenta narcystycznego                        

Przemoc paranoidalna                                                                          

Przypadek Dina                                                                                 

Obserwacje podsumowujące na temat psychopatologii zachowań przemocowych  

Oddziaływania terapeutyczne: ogólne zasady                                            

Obserwacje podsumowujące