Fundacja Przyjaciele Martynki

Grazia Attili: "Przywiązanie a ewolucjonistyczne formowanie się umysłu" - zapowidź

By przybliżyć, o czym będzie traktowała książka profesor Grazii Attili: "Przywiązanie a ewlocjunistyczne formowanie sie umysłu", taki fragment z rozdziału o historii powstania teorii przywiązania Bowlby'ego:

"To obszerne opracowanie teoretyczne będące owocem jego drogi naukowej i profesjonalnej, przekształciło się natomiast w prawdziwy model w precyzyjnym momencie jego życia. Według Ainsworth (1982), idea “przywiązania” przyszła mu na myśl “jak błyskawica”. Kiedy w 1952 uzyskał dostęp do prac Konrada Lorenza i Niko Tinbergena, o których zresztą już słyszał. Szczególne znaczenia miała lektura jeszcze nie publikowanego egzemplarza Pierścnienia króla Salomona (Lorenz, 1949), którą pożyczył mu jego przyjaciel Julian Huxley (patrz Holmes, 1993, str. 28).

Bowlby był pod wielkim wrażeniem heurystycznej mocy postulatów Darwina i perspektywy ewolucjonistycznej, która stanowi tło dla eksperymentów prowadzonych przez etologów. Stosowali oni zasady teorii ewolucjonistycznej, a zwłaszcza biologii ewolucjonistycznej do badań nad zachowaniem zwierząt. Innymi słowy odrzucali prace starych zoologów i psychologów porównawczych, którzy w optyce behawioryzmu, badali zwierzęta jako bierne organizmy, tabulae rasae podatne na uczenie się poprzez wzmocnienia lub mechanizmy kojarzeniowe, a podkreślali procesy dziedziczności biologicznej wynikające z selekcji naturalnej".

Książka jest pierwszą z serii książek autorki, które Fundacja będzie chciała publikować po polsku. Mamy nadzieję często autorkę gościć w Polsce.