Fundacja Przyjaciele Martynki

Stres, trauma, samotność w biegu życia - SWPS WZ Katowice, międzynarodowa konferencja

Zapraszamy serdecznie na konferencję, którą współorganizujemy z SWPS https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/19589-stres-trauma-samotnosc-w-biegu-zycia

Zaś w 2020 zapraszamy na kolejną konferencję, którą organizujemy, tym razem w Gdańsku, a na której przedstawimy - oprócz teorii Liottiego oczywiście - rewizję koncepcji Petera Fonagiego odnośnie mentalizacji, czyli o ufności/nieufności epistemicznej i porównaniu z Control Mastery Theory Weissa na temat patogennych przekonań. 

W 2015 roku w Rzymie odbył się kolejny Kongres, który zawsze ma ten sam początkowy człon w nazwie: "Przywiązanie i trauma", wystąpił Peter Fonagy, który wygłosił odczyt na temat: "Ufność epistemiczna, rezyliencja i opór na zmianę w psychoterapii". 

Spróbujemy udowodnić tezę, iż zaburzenia posttraumatyczne, tudzież samotność pojawia się  wówczas, gdy system przywiązania zawodzi. Na psychoterapię wówczas przekłada się to tak, iż tę epistemiczną ufność trzeba, by pacjent odzyskał, więc zgodnie z teorią Liottiego, psychoterapeuta powinien bardzo uważać, by nie aktywować systemu przywiązania pacjenta.

Konferencję planujemy na koniec maja/początek czerwca.