Fundacja Przyjaciele Martynki

Ciało, które się uczy - seminarium z Eleną Simonetta

Uwaga, zmianie uległy daty seminarium, pierwsze seminarium odbędzie się 7 czerwca, datę drugiego podamy wkrótce. Nie uległy zmianeie godziny od 18.30 do 20.30.

"Ciało, które się uczy" - zapożyczyliśmy od tytułu książki Eleny Simonetta, psychologa, psychoterapeuty, psychotraumatologa, psychologa rehabilitacji psychiatrycznej, europejskiej konsultantki EMDR, terapeuty sensomotorycznego.

Począwszy od analizy wieloczynnikowej trudności w uczeniu się, ukazuje w niej jak aspekty poznawcze tych trudności powinny zostać określane i opisywane za pomocą terminu, który lepiej go wyraża: dysgnozja.

Ścisły związek dysgnozji z traumatycznymi konsekwencjami stylów przywiązania lękowego i zdezorganizowanego prowadzi badaczy do ujmowania dysgnozji często jako prawdziwej trudności w uczeniu się, i jako jednej ze strategii kontrolujących, które ze swej strony są sposobami przystosowania się do traum przywiązaniowych.

Wszystkiego tego dowiedzą się zainteresowani od dr Simonetty równiż tego, iż dysgnozja wymaga przede wszystkim stosownej psychoterapii, by później zająć się rehabilitacją poznawczą (dyskalkuli, dysleksji, czy też dysortografii) za pomocą innowacyjnych sposobów rehabilitacji, takich jak np. TEP-RED.

 

Seminaria skierowane są przede wszystkim do psychologów szkolnych i psychoterapeutów pracujących z dziećmi.

Seminarium odbędzie się online w terminach 17 maja i 7 czerwca, w godzinach od 18.30 do 20.30

Cena seminarium to 240 zł. (cena obejmuje materiały szkoleniowe i elektroniczne zaświatczenie ukończenia szkolenia).Na seminarium obowiązuje rejestracja do 30 kwietnia. Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj