Fundacja Przyjaciele Martynki

trauma przywiązaniowa w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego - webinar

SEMINARIUM ZOSTANIE POWTÓRZONE 31 LIPCA W GODZ. OD 20.00 DO 22.00 

link do formularza rejestracyjnego tutaj

Ewolucjonistyczna teoria motywacji integrując i przekraczając teorię przywiązania Bowlbiego stanowi bardzo dobrą bazę teoretyczną do wyjaśnienia czym jest trauma psychiczna, jakie są rodzaje sytuacji potencjalnie traumatycznych i kiedy zmienia się ona w sytuację traumatyczną. Kiedy mówimy o agresji zrytualizowanej, charakterystycznej dla interakcji interpersonalnych kierowanych przez agonistyczny system rangi, a kiedy o agresji destrukcyjnej, tej wynikającej z aktywacji systemu obrony oraz tej wynikającej z aktywacji systemu polowania. Co to jest mechanizm określany w skrócie jako VIM (Violence Inhibition Mechanism) i dlaczego u niektórych przestaje on działać.

O ile teoria przywiązania tłumaczy reakcję na traumę osób o różnych wzorcach przywiązania oraz proszenie o ukojenie po traumatycznym wydarzeniu, teoria Liottiego wyjaśnia dlaczego objawy po-traumatyczne ujawniają się czasami wiele lat po traumatycznym wydarzeniu, czyli jaką rolę w reakcji na traumę mają strategie kontrolujące występujące po wczesnodziecięcym przywiązaniu zdezorganizowanym.

 

Seminarium odbędzie się 25 marca 2020 r. w godzinach od 20.00 do 22.00

 O strategiach kontrolujących i ich roli w dezaktywacji dysfunkcyjnej aktywności systemu przywiązania dowiedzą się uczestnicy naszego webinarium, które po raz kolejny zorganizujemy 3 kwietnia 2020 r. w godz. od 20.00 do 22,00.

 Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja, link do formularza rejestracyjnego na seminarium 25 marca tutaj  .

 

Prowadzenie: Hanna Michalska, psycholog, tłumaczka - przekłada na język polski książki Liottiego i innych autorów piszących po włosku o traumie i jej terapii. 

 Koszt obu seminariów to 150 zł. (uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie). 

Maksymalna ilość uczestników - 15 osób