Fundacja Przyjaciele Martynki

destrukcyjna agresywność międzyludzka i przywiązanie w świetle teorii motywacji Liottiego - webinar

UWAGA!

II część seminarium online odbędzie się 29 listopada w godzinach od 20.00 do 22.00

Osoby, które chciałby w tym seminarium uczestniczyć, a nie uczestniczyły w pierwszym mogą uzyskać dostęp do rejestracji pierwszej części seminarium. 

Cena udostępnienia nagrania i udziału w drugiej części to 160 zł. 

Link do formularza rejestracyjnego dostępny jest tutaj

 

John Bowlby powiadał, że system motywacyjny przywiązania można w pełni zrozumieć jedynie poprzez obserwację jego interakcji z innymi systemami motywacyjnymi, które podobnie jak system przywiązania mają wrodzoną bazę i które kierują zachowaniami człowieka w relacjach międzyludzkich

Takiej analizy można dokonać biorąc za podstawę ewolucjonistyczną teorię motywacji Liottiego, zgodnie z którą systemy motywacyjne tworzą trójpoziomową, hierarchiczną strukturę, odpowiadającą trzem mózgom w koncepcji trójjednego mózgu MacLeana. 

Analiza tak widzianej interakcji pomiędzy hierarchicznie usytuowanymi systemami motywacyjnymi kierującymi zachowaniami człowieka w relacjach interpersonalnych bardzo dobrze tłumaczy reakcje człowieka na traumę zwłaszcza tą, powodowaną przez drugiego człowieka. innymi słowy mówić będziemy o destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej. Kiedy bowiem źródłem zagrożenia dla naszego życia i naszej integralności (lub życia osoby, z którą jesteśmy w bliskiej relacji, lub też jesteśmy świadkiem destrukcyjnej agresji jednego człowieka skierowanej ku drugiemu człowiekowi) stanowi drugi człowiek warto się zastanowić jakie czynniki wpływają na to, iż taka destrukcyjna agresja się pojawia. Liotti wskazuje na dwa systemy motywacyjne, które mogą być zaangażowane w tego typu działaniach, nienaturalnie aktywny system obrony lub też system polowania (agresywność drapieżcza).

Na seminarium postaramy się przeanalizować to, co generalnie do rozumienia rozwoju dziecka (optymalnego bądź nie) wnosi ewolucjonistyczna teoria motywacji, która też dobrze tłumaczy mechanizmy pojawienia się destrukcyjnej agresywności w relacjach międzyludzkich.

Zapraszamy psychologów i psychoterapeutów.

Prowadzący: dr Enrico Costantini; psychiatra, psychoterapeuta, współzałożyciel ARPAS ( Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia dell’Attaccamento e dello Sviluppo - Stowarzyszenie Badań nad Psychopatologią Przywiązania oraz Dzieci i Młodzieży, powstałe w 1989 r. i skupiające takich badaczy jak Giovanni Liotti, Mary Main, jego honorowym prezesem była zaś John Bowlby), wykładowca we Włoskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej i Poznawczej (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) i Stowarzyszeniu Psychologii Poznawczej, superwizor. Autor książek (wraz z dr Giovannim Liottim): "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT" oraz wraz z Giovannim Liottim i Giovannim Fassone: "Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych", która ukazała się we Włoszech w lipcu 2017 r. 
Do pobrania poniżej. Polski przekład książki przygotowywany jest do druku.
Plików:
pdf.png G.Liotti, G.Fassone, F.Monticelli - Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych R.3 HOT
Data 2020-06-20 Wielkość pliku 357.21 KB Download 499 Pobierz
 

Szkolenie prowadzone w języku włoskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.