Fundacja Przyjaciele Martynki

destrukcyjna agresywność i przywiązanie w świetle teorii motywacji Liottiego - webinar

Na kolejne seminarium online zapraszamy po wakacjach. Seminarium odbędzie się w dwóch częściach: pierwsza 20 września 2019r. w  godzinach od 20.00 do 22.00 a druga 4 października 2019 r. również od 20.00 do 22.00.

 Link do formularza rejestracyjnego, aktywny do końca września tutaj

John Bowlby powiadał, że system motywacyjny przywiązania można w pełni zrozumieć jedynie poprzez obserwację jego interakcji z innymi systemami motywacyjnymi, które podobnie jak system przywiązania mają wrodzoną bazę i które kierują zachowaniami człowieka w relacjach międzyludzkich

Takiej analizy można dokonać biorąc za podstawę ewolucjonistyczną teorię motywacji Liottiego, zgodnie z którą systemy motywacyjne tworzą trójpoziomową, hierarchiczną strukturę, odpowiadającą trzem mózgom w koncepcji trójjednego mózgu MacLeana. 

Analiza tak widzianej interakcji pomiędzy hierarchicznie usytuowanymi systemami motywacyjnymi kierującymi zachowaniami człowieka w relacjach interpersonalnych bardzo dobrze tłumaczy reakcje człowieka na traumę zwłaszcza tą, powodowaną przez drugiego człowieka. innymi słowy mówić będziemy o destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej. Kiedy bowiem źródłem zagrożenia dla naszego życia i naszej integralności (lub życia osoby, z którą jesteśmy w bliskiej relacji, lub też jesteśmy świadkiem destrukcyjnej agresji jednego człowieka skierowanej ku drugiemu człowiekowi) stanowi drugi człowiek warto się zastanowić jakie czynniki wpływają na to, iż taka destrukcyjna agresja się pojawia. Liotti wskazuje na dwa systemy motywacyjne, które mogą być zaangażowane w tego typu działaniach, nienaturalnie aktywny system obrony lub też system polowania (agresywność drapieżcza).

Na seminarium postaramy się przeanalizować to, co generalnie do rozumienia rozwoju dziecka (optymalnego bądź nie) wnosi ewolucjonistyczna teoria motywacji, która też dobrze tłumaczy mechanizmy pojawienia się destrukcyjnej agresywności w relacjach międzyludzkich.

Seminarium odbędzie się online, pierwsza część w dniu 20 września 2019 r. w godzinach 20.00-22.00, druga 4 października w godzinach od 20.00 do 22.00

Zapraszamy psychologów i psychoterapeutów.

Koszt seminarium to 220 zł. płatne do końca sierpnia (w cenę wliczone są materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie wysyłane elektronicznie).

Prowadzący: dr Enrico Costantini; psychiatra, psychoterapeuta, współzałożyciel ARPAS ( Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia dell’Attaccamento e dello Sviluppo - Stowarzyszenie Badań nad Psychopatologią Przywiązania oraz Dzieci i Młodzieży, powstałe w 1989 r. i skupiające takich badaczy jak Giovanni Liotti, Mary Main, jego honorowym prezesem była zaś John Bowlby), wykładowca we Włoskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej i Poznawczej (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) i Stowarzyszeniu Psychologii Poznawczej, superwizor. Autor książek (wraz z dr Giovannim Liottim): "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT" oraz wraz z Giovannim Liottim i Giovannim Fassone: "Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych", która ukazała się we Włoszech w lipcu 2017 r. (zaś Fundacja już przygotowuje do przekłądu, wydanie planuje na pierwszą połowę 2019 roku). 
 

Szkolenie prowadzone w języku włoskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.