Fundacja Przyjaciele Martynki

Przywrócić dziecku człowieczeństwo

Dziecko przychodzi na świat i "się powierza" opiece dorosłych.

Prof. Scabini i prof. Cigoli w swojej książce "Tożsamość rodziny" przycytowali jako motto przysłowie afrykańskie "Trzeba całej wsi, by wychować jedno dziecko".

To, co określamy dziś jako "traumę przywiązaniową" jawi się więc nie tylko jako porażka matki i ojca dziecka jej doznającej, lecz jako porażka owej "całej wsi", która nie stanęła na wysokości zadania.

Takie rozważania szykujemy już na następny rok :)

Zaglądajcie na naszą stronę...