Fundacja Przyjaciele Martynki

Trauma i rezyliencja w świetle teorii przywiązania i teorii rozwoju rodziny - webinar

uwaga kolejne terminy seminariów online to 15, 22 i 29 kwietnia w godzinach od 20,00 do 22,00

 link do formularza rejestracyjnego na seminarium 15 kwietnia tutaj

W ciągu ostatnich lat wiele mówiliśmy o traumie, zwłaszcza tej relacyjnej. Czas więc zacząć mówić o koncepcji rezyliencji, tej indywidualnej, relacyjnej i rodzinnej. Trauma i rezyliencja są bowiem zjawiskami tak starymi, jak ludzkość sama.

Rozpoczniemy od koncepcji kręgu bezpieczeństwa. Zaczniemy więc od spojrzenia z punktu widzenia teorii przywiązania, która mówi o poszukiwaniu ochrony i pomocy  przed zagrożeniami, w trakcie ich trwania i ukojenia po ich zakończeniu, po to by przywrócić wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa (które jak powiada teoria poliwagalna jest bazowym warunkiem aktywacji systemu zaangażowania społecznego). Na kolejnych seminariach zaproponujemy spojrzenie z punktu widzenia ewolucjonistycznej teorii motywacji, a ostatnie z tej serii seminarium poświecimy problematyce rezyliencji rodziny, bo rezyliencja jawi się nam wówczas jeszcze w innym świetle.

O czym będziemy mówić?

Spotkanie 1

Jak zmienia się rozumienie obserwowanych zjawisk, kiedy za „jednostkę” obserwacji przyjmiemy diadę (np. matka-dziecko, dorosły – dziecko, terapeuta – pacjent, itd.)

By zrozumieć naturę rezyliencji trzeba zrozumieć naturę traumy, czyli o mechanizmach traumatyzacji.

Uruchomione mechanizmy traumatyzacji, jak je dezaktywować? Czyli kiedy zaczynamy mówić o rezyliencji?

Spotkanie 2

Czy istnieje ego-recilience?

Rezyliencja relacyjna, czyli o relacyjnym kontekście rezyliencji

Spotkanie 3

Rezyliencja rodziny, czyli kiedy wydarzenie potencjalnie traumatyczne analizujemy w siatce relacji  w trójpokoleniowej rodzinie, które posiada jednostka w takiej sytuacji.

Filary rezyliencji rodzin

Prowadząca - Hanna Michalska, z wykształcenia psycholog, z zawodu tłumacz języka włoskiego, od lat zajmuję się problematyką relacyjnej traumy i rezyliencji łącząc wiedzę z doświadczeniami wyniesionymi z pracy w Monarze oraz domu dziecka 

Cena serii seminariów, to 225 zł. Przy jednorazowej wpłacie cen wynosi 200 zł.