Fundacja Przyjaciele Martynki

Trauma i rezyliencja w świetle teorii przywiązania i teorii rozwoju rodziny - webinar

uwaga kolejne terminy seminariów online to 25 lutrgo, 11 marca i 26 marca  w godzinach od 20,00 do 22,00

 

W ciągu ostatnich lat wiele mówiliśmy o traumie, zwłaszcza tej relacyjnej. Czas więc zacząć mówić o koncepcji rezyliencji, tej indywidualnej, relacyjnej i rodzinnej. Trauma i rezyliencja są bowiem zjawiskami tak starymi, jak ludzkość sama.

Rozpoczniemy od koncepcji kręgu bezpieczeństwa. Zaczniemy więc od spojrzenia z punktu widzenia teorii przywiązania, która mówi o poszukiwaniu ochrony i pomocy  przed zagrożeniami, w trakcie ich trwania i ukojenia po ich zakończeniu, po to by przywrócić wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa (które jak powiada teoria poliwagalna jest bazowym warunkiem aktywacji systemu zaangażowania społecznego). Na kolejnych seminariach zaproponujemy spojrzenie z punktu widzenia ewolucjonistycznej teorii motywacji, a ostatnie z tej serii seminarium poświecimy problematyce rezyliencji rodziny, bo rezyliencja jawi się nam wówczas jeszcze w innym świetle.

O czym będziemy mówić?

Spotkanie 1

Jak zmienia się rozumienie obserwowanych zjawisk, kiedy za „jednostkę” obserwacji przyjmiemy diadę (np. matka-dziecko, dorosły – dziecko, terapeuta – pacjent, itd.)

By zrozumieć naturę rezyliencji trzeba zrozumieć naturę traumy, czyli o mechanizmach traumatyzacji.

Uruchomione mechanizmy traumatyzacji, jak je dezaktywować? Czyli kiedy zaczynamy mówić o rezyliencji?

Spotkanie 2

Czy istnieje ego-recilience?

Rezyliencja relacyjna, czyli o relacyjnym kontekście rezyliencji

Spotkanie 3

Rezyliencja rodziny, czyli kiedy wydarzenie potencjalnie traumatyczne analizujemy w siatce relacji  w trójpokoleniowej rodzinie, które posiada jednostka w takiej sytuacji.

Filary rezyliencji rodzin

Prowadząca - Hanna Michalska, z wykształcenia psycholog, z zawodu tłumacz języka włoskiego, od lat zajmuję się problematyką relacyjnej traumy i rezyliencji łącząc wiedzę z doświadczeniami wyniesionymi z pracy w Monarze oraz domu dziecka 

Cena każdego seminarium, to 225 zł. Przy jednorazowej wpłacie cen wynosi 200 zł.

Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja, link do formularza rejestracyjnego na seminarium 22 listopada tutaj