Fundacja Przyjaciele Martynki

Trauma -interpodmiotowość - rezyliencja - międzynarodowa konferencja

Zasługą teorii przywiązania Bowlbiego jest stworzenie mostu pomiędzy tym, co wewnątrzypsychiczne a tym, co stanowi relacyjną rzeczywistość podmiotu, co też otwiera możliwość dialogu pomiędzy różnymi szkołami psychoterapii.

Podejście poznawczo-ewolucjonistyczne opierające się na ewolucjonistycznej teorii motywacji (integrującej również teorię przywiązania) stanowi bazę do analizy relacyjnej rzeczywistości podmiotu i procesów wewnątrzpsychicznych tak typu bottom up, jak i top down.

Na konferencji, którą planujemy na połowę października 2020 r. postaramy się przybliżyć więc ewolucjonistyczną teorię motywacji, opartą na niej teorię psychopatologii, na której z kolei bazuje psychoterapia prowadzona w podejściu poznawczo-ewolucjonistycznym i nie tylko.   

Powiada teoria przywiązania, iż w sytuacjach, w których czujemy się słabi, chorzy, samotni, szukamy bliskości drugiego człowieka, który może nam pomóc. W obliczu traumy, jesteśmy więc ewolucjonistycznie predysponowani do szukania pomocy kogoś, kogo uważamy za silniejszego, mądrzejszego, kto przed zagrożeniem nas uchroni. Jeśli nie znajdujemy, staramy się sami stawić czoła sytuacji, gdy nam się to uda, mechanizmy traumatyzacji się nie aktywują, prędzej czy później wspominamy to wydarzenie być może jako bardzo bolesne, wyjątkowo stresujące, ale nie traumatyczne. Jeśli sobie nie radzimy aktywują się mechanizmy traumatyzacji, dotyka nas cierpienie i ból fizyczny lub/i psychiczny, z którym trudno sobie poradzić. Pamiętajmy jednak o tym, że jeśli w tym bólu i cierpieniu, który przemożnie aktywuje system przywiązania nie zostaniemy sami, natomiast znajdzie się ktoś, kto pomoże nam ten ból i cierpienie ukoić, konsekwencje uruchomienia mechanizmów traumatyzacji nie będą psychopatologiczne na długo, a w relacji z tą drugą osobą  będziemy w stanie to doświadczenie przepracową, zintegrować i nadać mu znaczenie.

Jeśli tak się nie zdarzy i zostaniemy z tym bólem i cierpieniem sami na długo, nawet jeśli znajdzie się w końcu ktoś, kto będzie chciał nam pomóc, potrzebujemy czasu, by zaufać tej osobie.

 

Fonagy nazywa to ufnością/nieufnością epistemiczną.  Control Mastery Theory mówi o patogennych przekonaniach i o tym, czego terapeuta może się spodziewać przacując z osobą po wczesnodziecięcych chronicznych traumach.

Postaramy się więc możliwość tego dialogu pomiędzy różnymi podejściami również przybliżyć.

 

Konferencja planowana jest na połowę października 2020 r. Więcej informacji podamy wkrótce.