Fundacja Przyjaciele Martynki

przywiązanie i trauma relacyjna w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego - webinar

 Seminarium jutro się nie odbędzie. Z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa skontaktujemy się mailowo.

Informujemy, że w drugim podanym terminie seminarium uległ zmianie.

Nowe terminy to 28 września i 5 październik.

Kolejne zaś to 5 i 12 listopada

oraz 22 listopada i 12 grudnia (na tych dwóch seminariach większy nacisk położony będzie na interpersonalny wymiar świadomości).

 

Ewolucjonistyczna teoria motywacji integrując i przekraczając teorię przywiązania Bowlbiego stanowi bardzo dobrą bazę teoretyczną do wyjaśnienia czym jest trauma psychiczna, jakie są rodzaje sytuacji potencjalnie traumatycznej i kiedy zmienia się ona w sytuację traumatyczną. Kiedy mówimy o agresji zrytualizowanej, charakterystycznych dla interakcji interpersonalnych kierowanych przez agonistyczny system rangi, a kiedy o agresji destrukcyjnej, tej wynikającej z aktywacji systemu obrony oraz tej wynikającej z aktywacji systemu polowania. Co to jest mechanizm określany w skrócie jako VIM (Violence Inhibition Mechanism) i dlaczego u niektórych przestaje on działać.

O ile teoria przywiązania tłumaczy reakcję na traumę osób o różnych wzorcach przywiązania oraz proszenie o ukojenie po traumatycznym wydarzeniu, teoria Liottiego wyjaśnia dlaczego objawy po-traumatyczne ujawniają się czasami wiele lat po traumatycznym wydarzeniu, czyli jaką rolę w reakcji na traumę mają strategie kontrolujące występujące po wczesnodziecięcym przywiązaniu zdezorganizowanym 

 

  

  

 

 

O strategiach kontrolujących i ich roli w odpowiedzi na traumę dowiedzą się uczestnicy naszego webinarium, które zorganizujemy:

 

 

Prowadzenie: Hanna Michalska, psycholog, tłumaczka przekładów na język polski książek Liottiego i innych autorów piszących po włosku o traumie i jej terapii. 

 Łączny koszt seminarium to 150 zł. (uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie). 

Zapisy przez formularz kontaktowy na stronie Fundacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 listopada  

Maksymalna ilość uczestników - 15 osób