Fundacja Przyjaciele Martynki

przywiązanie i trauma relacyjna w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego - webinar

Ewolucjonistyczna teoria motywacji integrując i przekraczając teorię przywiązania Bowlbiego stanowi bardzo dobrą bazę teoretyczną do wyjaśnienia czym jest trauma psychiczna, jakie są rodzaje sytuacji potencjalnie traumatycznej i kiedy zmienia się ona w sytuację traumatyczną. Kiedy mówimy o agresji zrytualizowanej, charakterystycznych dla interakcji interpersonalnych kierowanych przez agonistyczny system rangi, a kiedy o agresji destrukcyjnej, tej wynikającej z aktywacji systemu obrony oraz tej wynikającej z aktywacji systemu polowania. Co to jest mechanizm określany w skrócie jako VIM (Violence Inhibition Mechanism) i dlaczego u niektórych przestaje on działać.

O ile teoria przywiązania tłumaczy reakcję na traumę osób o różnych wzorcach przywiązania oraz proszenie o ukojenie po traumatycznym wydarzeniu, teoria Liottiego wyjaśnia dlaczego objawy po-traumatyczne ujawniają się czasami wiele lat po traumatycznym wydarzeniu, czyli jaką rolę w reakcji na traumę mają strategie kontrolujące występujące po wczesnodziecięcym przywiązaniu zdezorganizowanym 

Kilka cytatów z artykułu samego Giovanni Liottiego: Psicoterapia ispirata dalla teoria dell'attaccamento: Una prospettiva basata sulla teoria evoluzionista dei sistemi motivazionali" zamieszczonym w "Attaccamento e Sistemi Complessi" (Attachment and Complex Systems), Vol. 2, n. 1, gennaio 2015

"To, że zachowania, emocje i doświadczenia wewnętrzne w trakcie całego okresu rozwoju (od kolebki aż po grób) istot ludzkich są zbyt złożone, by mogły  być tłumaczone jedynie funkcjami systemu przywiązania, było już opinią samego Bowlbiego, kiedy argumentował to, że przywiązanie powinno być odróżnione od systemów, które kontrolują aspekty zachowania społecznego odmienne od poszukiwania ochronnej bliskości (Bowlby, 1969, pp. 230-234)[1]. Zgodnie z opinią Bowlbiego, najważniejsze z tych systemów rozwijają się podobnie jak system przywiązania dzięki doświadczeniom indywidualnym, ale zawsze na bazie wrodzonych dyspozycji, które są owocem darwinowskich adaptacji.  Możliwe jest badanie ich nieustających dynamicznych interakcji z systemem przywiązania jedynie wówczas, gdy uzna się specyficzność ich ewolucji i wartość adaptacyjną (tj. ich funkcji) w odniesieniu do ewolucji i funkcji systemu przywiązania".

Dalej zaś:

"W teorii Bowlbiego system kontroli, który reguluje przywiązanie odnosi się głównie do poszukiwania opieki, pomocy i komfortu w chwilach strachu lub cierpienia. Jest on więc związany z ochroną przed zagrożeniami płynącymi ze środowiska i ukojeniem bólu fizycznego lub psychicznego, który następuje po jakiejkolwiek formie tak szkody fizycznej, jak i traumy psychicznej (Bowlby, 1969, pp. 224-228 e pp. 257-260). Taki punkt widzenia implikuje, iż często przed aktywacją systemu przywiązania następuje aktywacja dobrze znanego psychobiologicznego  systemu, który kontroluje bezpośrednią obronę przed niebezpieczeństwami płynącymi ze środowiska: system ataku – ucieczki (fight-flight), który etolodzy czasami nazywają w skrócie systemem obrony. Ochrona przez rodziców niedojrzałych młodych przed potencjalnymi lub aktualnymi atakami drapieżników, zwłaszcza u gatunków naczelnych zważywszy na długi okres potrzebny do nabycia pełnej kontroli systemu obrony, według Bowlbiego (1964; 1969, str. 224-228), stanowiła ważną presję środowiskową w ewolucji systemu przywiązania (patrz również Attili, 2007). Innymi słowy, Bowlby rozważał system przywiązania funkcjonalnie zsynchronizowany z systemem obrony ale jako od niego niezależny ponieważ jest ewolucjonistycznie „nowszy”.

O strategiach kontrolujących i ich roli w odpowiedzi na traumę dowiedzą się uczestnicy naszego webinarium, które zorganizujemy:

14 (cz.1) i 21 (cz.2) września w godzinach od 20.00 do 22.00 (w tych terminach lista uczestników jest już zamknięta)

oraz

17 (cz. I) i 24 (cz.II) września w godzinach 20.00 do 22.00

 

Prowadzenie: Hanna Michalska, psycholog, tłumaczka przekładów na język polski książek Liottiego i innych autorów piszących po włosku o traumie i jej terapii. 

 Łączny koszt seminarium to 150 zł. (uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie). 

Zapisy przez formularz kontaktowy na stronie Fundacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 września  

Maksymalna ilość uczestników - 15 osób