Fundacja Przyjaciele Martynki

destrukcyjna agresywność i przywiązanie w świetle teorii motywacji Liottiego - webinar

John Bowlby powiadał, że system motywacyjny przywiązania można w pełni zrozumieć jedynie poprzez jego interakcję z innymi systemami motywacyjnymi o wrodzonej bazie, kierującymi zachowaniem człowieka w relacjach międzyludzkich.

Takiej analizy można dokonać biorąc za podstawę ewolucjonistyczną teorię motywacji Liottiego. Zgodnie z którą systemy motywacyjne tworzą trójpoziomową, hierarchiczną strukturę, odpowiadającą trzem mózgom w koncepcji trójjednego mózgu MacLeana. 

Analiza tak widzianej interakcji pomiędzy hierarchicznie usytuowanymi systemami motywacyjnymi kierującymi zachowaniami człowieka w relacjach interpersonalnych bardzo dobrze tłumaczy reakcje człowieka na traumę zwłaszcza tą, powodowaną przez drugiego człowieka czyli inaczej mówić będziemy o destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej. Kiedy bowiem źródłem zagrożenia dla naszego życia i naszej integralności (lub życia osoby, z którą jesteśmy w bliskiej relacji, lub też jesteśmy świadkiem destrukcyjnej agresji jednego człowieka skierowanej ku onnemu człowiekowi) stanowi drugi człowiek warto się zastanowić jakie czynniki wpływają na to, iż taka destrukcyjna agresja się pojawia. Liotti wskazuje na dwa systemy motywacyjne, które mogą być zaangażowane w tego typu działaniach, system obrony i system polowania.

Na seminarium postaramy się przeanalizować to, co generalnie do rozumienia rozwoju dziecka (optymalnego bądź nie) wnosi ewolucjonistyczna teoria motywacji, która też dobrze tłumaczy mechanizmy pojawienia się destrukcyjnej agresywności w relacjach międzyludzkich.

Seminarium odbędzie się online, termin podamy na początku stycznia

Prowadzący: dr Fabio Monticelli; psychiatra, psychoterapeuta, wykładowca we Włoskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej i Poznawczej (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) i Stowarzyszeniu Psychologii Poznawczej, superwizor. Autor książek (wraz z dr Giovannim Liottim): "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT", oraz "Teoria i klinika przymierza terapeutycznego" oraz wraz z Giovannim Liottim i Giovannim Fassone: "Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych", która ukazała się we Włoszech w lipcu 2017 r. (zaś Fundacja już przygotowuje do przekłądu, wydanie planuje na pierwszą połowę 2019 roku). 

Szkolenie prowadzone w języku włoskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.