Fundacja Przyjaciele Martynki

przywiązanie w świetle teorii motywacji - webinar

John Bowlby powiadał, że system motywacyjny przywiązania można w pełni zrozumieć jedynie poprzez jego interakcję z innymi systemami motywacyjnymi o wrodzonej bazie kierującymi zachowaniem człowieka w relacjach międzyludzkich.

Takiej analizy można dokonać biorąc za podstawę ewolucjonistyczną teorię motywacji Liottiego. Zgodnie z którą systemy motywacyjne tworzą trójpoziomową, hierarchiczną strukturę, odpowiadającą trzem mózgom w koncepcji trójjednego mózgu MacLeana. 

Analiza tak widzianej interakcji pomiędzy hierarchicznie usytuowanymi systemami motywacyjnymi opisuje zachowania człowieka w relacjach interpersonalnych i bardzo dobrze tłumaczy reakcje człowieka na traumę zwłaszcza tą, powodowaną przez drugiego człowieka. Kiedy myślimy o rozwijającym się dziecku określenie tego, jakie sytuacje dla niego mogą być potencjalnie traumatyczne stanowi z pewnością bardzo ważną wiedzę. Zaczynając od zdezorganizowanego/zdezorientowanego wzorca przywiązania we wczesnym dzieciństwie możemy prześledzić prześledzieć rozwój strategii kontrolujących przywiązania zdezorganizowanego w okresie przedszkolnym i szkolnym. 

Na seminarium postaramy się przeanalizować to, co generalnie do rozumienia rozwoju dziecka (optymalnego bądź nie) wnosi ewolucjonistyczna teoria motywacji, która też dobrze tłumaczy mechanizmy dysocjacji w sytuacji traumy psychicznej.

Seminarium on line odbędzie się 16 maja w godzinach od 20.30 do 22.00 i skierowane jest przede wszystkim do psychologów i pedagogów. Cena uczestnictwa w seminarium to 70 zł. Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja przez formularz kontaktowy na stronie Fundacji (zakładka Kontakt).