Fundacja Przyjaciele Martynki

destrukcyjna agresywność i przywiązanie w świetle teorii motywacji Liottiego - webinar

John Bowlby powiadał, że system motywacyjny przywiązania można w pełni zrozumieć jedynie poprzez jego interakcję z innymi systemami motywacyjnymi o wrodzonej bazie kierującymi zachowaniem człowieka w relacjach międzyludzkich.

Takiej analizy można dokonać biorąc za podstawę ewolucjonistyczną teorię motywacji Liottiego. Zgodnie z którą systemy motywacyjne tworzą trójpoziomową, hierarchiczną strukturę, odpowiadającą trzem mózgom w koncepcji trójjednego mózgu MacLeana. 

Analiza tak widzianej interakcji pomiędzy hierarchicznie usytuowanymi systemami motywacyjnymi kierującymi zachowaniami człowieka w relacjach interpersonalnych i bardzo dobrze tłumaczy reakcje człowieka na traumę zwłaszcza tą, powodowaną przez drugiego człowieka oraz destrukcyjną agresywność, która może z nich wynikać.

Kiedy myślimy o rozwijającym się dziecku określenie tego, jakie sytuacje dla niego mogą być potencjalnie traumatyczne oraz jakie mechanizmy prowadzące do destrukcyjnej agresywności skierownej ku innym ludziom mogą zostać wówczas aktywowane  stanowi z pewnością bardzo ważną wiedzę. Zaczynając od dezorganizowanego/zdezorientowanego wzorca przywiązania we wczesnym dzieciństwie możemy prześledzić prześledzieć rozwój strategii kontrolujących przywiązania zdezorganizowanego w okresie przedszkolnym i szkolnym oraz konsekwencje w dorosłym życiu. 

Na seminarium postaramy się przeanalizować to, co generalnie do rozumienia rozwoju dziecka (optymalnego bądź nie) wnosi ewolucjonistyczna teoria motywacji, która też dobrze tłumaczy mechanizmy destrukcyjnej agresywności.

Seminarium on line odbędzie się 18 listopada w godzinach od 20.00 do 22.00 i skierowane jest przede wszystkim do psychologów i pedagogów. Cena uczestnictwa w seminarium to 100 zł. Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja przez formularz kontaktowy na stronie Fundacji (zakładka Kontakt).