Fundacja Przyjaciele Martynki

Polska Federacja Psychoterapii; Pod Skałą 9, 30-237 Kraków