Fundacja Przyjaciele Martynki

Przepracowanie informacji zgodnie z procesami bottom up i top down, konsekwencje dla praktyki klinicznej

Bardzo dziękujemy redakcji za udzielenia Fundacji autoryzacji na polski przekład i publikację na naszej stronie artykułu: 

L’elaborazione dell’informazione secondo i processi top down e bottom up, i risvolti sulla pratica psicoterapeutica
https://www.stateofmind.it/2019/01/top-down-bottom-up-percezione/ 

Tłumaczenie ukaże się wkrótce