Fundacja Przyjaciele Martynki

Interpodmiotowość. Źródła i początkowy rozwój, M.Lavelli - książka, zapowiedź

Profesor Lavelli w swojej książce omawia najważniejsze koncepcje badaczy nurtu określanego jako infante research: C.Trevarthen, A. Meltzoff, A. Fogel, E. Tronick, B. Beebe, D. Stern, K. Kaye.