Fundacja Przyjaciele Martynki

Loading…

Kryzys w cyklu rozwoju rodziny

Zobacz więcej...
  • 0
  • 1
  • 2

Interpodmiotowość wg. TEM - konsekwencje dla psychoterapii - webinar

Odwołując się do modelu trójjednego mózbu MacLeana hierarchiczną organizację systemów motywacyjnych o wrodzonej bazie, o której mówi ewolucjonistyczna teoria opracowana przez Liottiego i współpracowników,  możemy opisać następująco:

Na najbardziej archaicznym poziomie mózgu protogadziego plasują się systemy motywacyjne regulujące nasze relacje ze środowiskiem. Możemy z tego poziomu wymienić system obrony, zachowania homeostazy, polowania (celem zapewnienia sobie pożywienia), terytorialny, seksualny (nie zakładający tworzenia się relatywnie stabilnej pary seksualnej).

Na poziomie limbicznym, zwanym w modelu MackLeana neossaczym lokują się systemy motywacyjne, na których najbardziej skupia się ewolucjonistyczna teoria motywacji - systemy motywacyjne, które regulują nasze interakcje i relacje międzyludzkie. Najbardziej znanym z tych systemów jest z pewnością system motywacyjny przywiązania, kompatybilnym do niego systemem jest system opieki, pozostałe zaś to system rywalizacji (albo inaczej rangi), system parytetowej współpracy, system seksualny zakładający formowanie się relatywnie stałej pary seksualnej, system motywacyjny zabawy społecznej oraz ten afiliacji do grupy.

Na najwyższym poziomie kory nowej znajdują się zaś systemy wiedzy, motywacja interpodmiotowa, struktura nadawania znaczeń.

Na seminarium spróbujemy przeanalizować jaki jest związek systemu motywacyjnego przywiązania oraz tego parytetowej współpracy, a także to jak aktywność poszczególnych systemów motywacyjnych z poziomu limbicznego wpływa na reprezentację ja - relacja - inny, jakie emocje związane są z poszczególnymi reprezentacjami i jaki ma to wpływ na rozwój motywacji interpodmiotowej z najwyższego poziomu neokorowego. Ważnym dla nas aspektem do poruszenia będzie oczywiście znaczenie przymierza terapeutycznego opartego na systemie motywacyjnym parytetowej współpracy.

Seminarium poprowadzi Hanna Michalska - z wykształcenia psycholog, z zawodu tłumacz języka włoskiego, od lat zajmująca się problematyką traumy u dzieci i młodzieży łącząc doświadczenia wyniesione z pracy w Monarze i domu dziecka.

 

Seminarium online odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. w godzinach od 20.00 do 22.00 na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja (link do formularza rejestracyjnego tutaj )

Cena seminarium to 75 zł.