Fundacja Przyjaciele Martynki

Trauma w świetle teorii multimotywacyjnej Liotti'ego

Od końca września 2019 zorganizujemy kolejne seminaria online wprowadzające w problematykę traumy relacyjnej skupiając się tym razem bardziej na traumie wczesnodziecięcej i traumie u dzieci i młodzieży.

Poruszaną problematykę możemy podzielić na trzy główne obszary;

1. POJĘCIE TRAUMY (MAMY JUŻ NOWE DEFINICJE I REDEFINICJE STARYCH KONCEPCJI TRAUMY)

2. NASTĘPSTWA TRAUMY: ŚCIEŻKI ROZWOJOWE CZY LOS?

3. TRAUMY ZŁOŻONE A PROCESY ROZWOJOWE: KIERUNKI ODDZIAŁYWAŃ

 Ponieważ 21 września dr. Tagliavini poprowadzi ostatnie w tym roku seminarium na temat traumy złożonej (więcej informacji na temat seminarium tutaj ), w dynamice której ważną rolę odgrywają systemy motywacyjne - postanowiliśmy dla osób zainteresowanych tą problematyką zorganizować osobne, krótkie seminarium na temat samych systemów motywacyjnych. Zrozumienie tej dynamiki motywacyjnej jak piszą w swej książce Liotti i Farina (Traumatyczny rozwój - w przygotowaniu do polskiego wydania): "Wiedza o interpersonalnej dynamice motywacyjnej zaangażowanej w traumatyczny rozwój, tworzy ponadto łącznik pomiędzy psychopatologicznymi badaniami zaburzeń, które są jego konsekwencjami i logiką ich terapii. Bez tej wiedzy trudno jest uchwycić powody dla których niektóre specyficzne aspekty relacji terapeutycznej, o której mówić będziemy w końcowych rozdziałach, wydają się niezbędne dla skuteczności terapii, ponad różnorodnością wykorzystywanych technik przez terapeutów różnych szkół terapeutycznych". Czyli znaczeniu interpersonalnego systemu motywacyjnego kooperacji w budowaniu przymierza terapeutycznego (a nie budowanie relacji na bazie diady kompatybilnych systemów motywacyjnych przywiązania u pacjenta i opieki u terapeuty) Dynamika motywacji interpersonalnych jest też niezbędna dla zrozumienia rozwoju dzieci, których styl przywiązania w pierwszym dzieciństwie określany jest jako zdezorganizowany/zdezorientowany, czyli tych, które doświadczyły wczesnodziecięcej traumy relacyjnej. Kolejnym zaś aspektem traumatycznego rozwoju, dla zrozumienia którego jest to wiedza niezbędna to dysocjacja (rozumiana przez autorów jako brak integracji a nie jako mechanizm obronny)

Jeśli ktoś jest zainteresowany systemami emocjonalnymi wg. Jaaka Panksepp'a usłyszy na seminarium wiele odniesień do tej teorii. Seminarium będzie dobrym przybliżeniem problematyki seminariów, które planujemy w następnym roku na temat techniki AIMIT Analizy Wskaźników Motywacji Interpersonalnych w psychoterapii i tworzeniem oraz znaczeniem "przymierza terapeutycznego" w psychoterapii (zwłasza osób po traumatycznych doświadczeniach). 

Seminarium będzie on line (webinar) i odbędzie się 11 grudnia w godzinach od 19.45 do 22.00.

Cena szkolenia to 45 zł

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie w uczestnictwie.