Fundacja Przyjaciele Martynki

Tożsamość rodziny - seminarium

W dniu 8 października w godzinach od 20.00 do 22.00 na takie seminarium zapraszamy uczestników naszych wcześniejszych seminariów, seminarium planowane jest jako cykliczne, będzie więc powtarzane.

Kiedy przyjrzymy się definicji rodziny, jaką podają autorzy książki profesor Scabini i profesor Cigoli - od której seminarium zaczerpnęło tytuł, to:

"Rodzina to miejsce spotkania wszystkich ważnych dla człowieka różnic - płci, generacji i rodów (w języku włoskim dwa pierwsze słowa mają jeden wspólny trzon - "gen" genere, generazione, który można też odnieść do rodziny)  

Hermes i Hestia w kulturze greckiej. ON, to ten, który łączy to co na zewnątrz, z tym, co wewnątrz, stoi na straży drzwi i wskazuje drogę... Ona, to ta, która łączy pokolenia (generacje) poprzez straż nad wiecznym ogniem.

W kulturze łacińskiej to nie polis, lecz gens jest tym, co stanowi źródło relacji społecznych.

Para małżeńska "generuje" następne pokolenie.

Spójrzmy na to, co autorzy określają jako "pakt między - generacyjny". Pokolenie, które "generuje" powiada do następnego: "przekaże ci swoją miłość i swoje wartości", a ty w zamian "zachowasz o mnie pamięć"

Jak to się ma do związków homoseksualnych?

Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć na seminarium.

Seminarium nie jest skierowane do "wszystkich zainteresowanych", więc prosimy o kontakt "zainteresowanych" (poprzez formularz kontaktowy na stronie Fundacji)z prośbą o uzasadnienie swojego zainteresowania.

Cena seminarium to 120 zł. od osoby.