Fundacja Przyjaciele Martynki

Teoria przywiązania -taka, jaką stworzył John Bowlby

Ponieważ zawsze warto pamiętać o korzeniach danej teorii - a teoria przywiązania jest dla nas "teorią bazą" i też ważną teorią po to, by zrozumieć ewolucjonistyczną teorię motywacji Liottiego - spróbujemy na tym seminarium prześledzić historię tworzenia przez Johna Bowlbiego teorii przywiązania.

Liotti zwykł był mówić o tym, że nawiązuje do takiej teorii przywiązania, jaką stworzył John Bowlby. John Bowlby zmarł w 1990 r. Jego ostatnią książką, opublikowaną w tym samym roku, była Biografia Charlsa Darwina (https://books.google.pl/books/about/Charles_Darwin.html?id=3-3aAAAAMAAJ&redir_esc=y). Pod koniec jego życia zainteresowanie stworzoną przez niego teorią zaczęło przygasać. Otwarcie dla grup pomocy humanitarnej z Zachodu sierocińców w Rumuni po upadku reżimu Ceaușescu, stało się impulsem dla ponownego zainteresowania się teorią przywiązania wielu badaczy z Zachodu. Dl ludzi o mocnych nerwach https://www.youtube.com/watch?v=SOS3jBy3bl4.  Jak to się przełożyło na klinikę? 

Na takie seminarium zapraszamy 20 listopada br. w godz. od 20.00 do 22.00

Seminarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych

Cena seminarium to 100 zł.

Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Link do formularza rejestracyjnego tutaj