Fundacja Przyjaciele Martynki

Wprowadzenie do psychotraumatologii - seminarium online

 UWAGA!!!

Dostępna jest rejestracja tego seminarium. Koszt dostępu do rejestracji to 60 zł.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

 

23 PAŹDZIERNIKA PROF. CRAPARO PEWNIE BĘDZIE CHCIAŁ MÓWIĆ O TYM, CO JEDNAK ŁĄCZY PODEJŚCIE JANETA I FREUDA ODNOŚNIE DYSOCJACJI LUB TEŻ INACZEJ, ŻE NIEKTÓRE KONCEPCJE NIEKONIECZNIE SĄ WE WZAJEMNEJ SPRZECZNOŚCI, DLATEGO TEŻ BARDZO NAM ZALEŻY, BY WCZEŚNIEJ UCZESTNICY MIELI MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ CHOĆ POBIEŻNEGO Z KONCEPCJAMI SAMEGO JANETA.

Pomimo tego, iż rozwój psychotraumatologii dopiero w ostatnich kilkunastu latach jest bardzo intensywny, historia psychotraumatologii jest dłuższa niż historia psychoanalizy. Z tego też powodu nasze seminarium rozpoczniemy od omówienia tego, co do zrozumienia realnych wydarzeń traumatycznych wniósł Pierre Janet (1859 - 1947, publikacje: L'automatisme psychologique {1889}, Etat mental des hysteriques {1893}, Nervoses et idees fixes {1898}, Les obsessions et la psychosthénie {1903}).

Omówimy następnie główne zarzuty, jakie kierował pod adresem psychoanalizy Freuda na Kongresie Medycyny, który odbył się w Londynie w 1913 r.

Omówimy to, jak John Bowlby starał się przywrócić psychoanalizie naukowe podstawy opierając tworzoną przez siebie teorię przywiązania ponownie na biologii, oprócz tego, iż nawiązywał do teorii ewolucji i etologii.

Pozostałą część seminarium poświęcimy zobrazowaniu tego, jak koncepcje Janeta stały się inspiracją dla takich współczesnych badaczy traumy jak Giovanni Liotti, Pat Ogden oraz tego, co do zrozumienia traumy wnosi teoria poliwagalna Porgersa, badania Bruca Perriego oraz rekonstrukcyjna terapia interpersonalna Lorny Smith Benjamin.

 Seminarium skierowane jest do psychologów, studentów psychologii, psychiatrów, psychoterapeutów, psychotraumatologów, terapeutów uzależnień

Termin seminarium 3 września 2020 r. w godzinach od 20.00 - do 22.00

Cena seminarium to 75 zł.