Fundacja Przyjaciele Martynki

Na lekcji rezyliencji - rejestracja wystąpienia prof. Eleny Malaguti

26 lipca na takie bezpłatne seminarium dla uczestników naszych wcześniejszych płatnych seminariów  zapraszamy.