Fundacja Przyjaciele Martynki

ufność vs nieufność epistemiczna, od traumy rozwojowej ku rezyliencji

Mówiliśmy wiele o tym, że pierwsza ufność pojawia się w najwcześniejszym dzieciństwie, gdy doświadczenia relacyjne ptutajowtarzających się interakcji opiekun - noworodek budują wzorzec przywiązania bezpiecznego. Kiedy zaczyna być aktywny system parytetowej współpracy (kooperacji) ok. ósmego miesiąca życia, z pozytywnych doświadczeń przy aktywności tego systemu ponownie pojawia się ufność/zaufanie. Ufność epistemiczna odnosi się do wiarygodności/niewiarygodności dla dziecka drugiej osoby, jako źródła pewnych informacji o sobie i otaczającej rzeczywistości A ponieważ jest też to ten system, którego aktywacja tak u terapeuty, jak i u pacjenta prowadzi do budowania przymierza terapeutycznego - pacjent, który tej ufności nie doznał na własnej skórze być może aż do tej pory, ciągle ma szansę tej emocji/uczucia doświadczyć. Być może stanowi to właśnie to korekcyjne doświadczenie emocjonalne, o którym pisał już Franz Alexander?


Spróbujemy się nad tym zastanowić na seminarium online.
Zapraszamy 26 marca 2020 r. w godz. od 20.00 do 22.00 (potwierdzimy rejestrację w pierwszej kolejności uczestnikom seminarium o emocjach z 17 stycznia)

Seminarium jest bezpłatne

Formularz rejestracyjny jest dostępny