Fundacja Przyjaciele Martynki

emocje w psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej - webinar

Dla osób, które zarejestrowały się na seminarium 17 stycznia i nie mogły w nim uczestniczyć oraz tych, którzy chcieliby w nim uczestniczyć po raz pierwszy - zostanie ono powtórzone w dniu 12 lutego w godzinach od 20.00 do 22.00 (link do formularza rejestracyjnego tutaj )

zaś 17 marca zapraszamy na drugą część tego seminarium ( więcej informacji tutaj )

W dniu 17 stycznia 2020 r. zapraszamy serdecznie na bezpłatne seminarium online, na którym mówić będziemy o rozumieniu emocji w psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej.

Biorąc zaś pod uwagę liczne sugestie w dniu 12 lutego zorganizujemy drugą część tego seminarium, czyli o emocjach jako cennych informacjach w procesie psychoterapeutycznym. 

Spróbujemy też nakreślić główne idee i koncepcje Rekonstrukcyjnej terapii interpersonalnej" (TRI) opracowanej przez Lornę Smith Benjamin. Jej podejściu poświęcimy osobne seminarium w drugim kwartale 2020 r.

Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 

Cena seminarium to 75 zł. (cena drugiej części seminarium 17 marca to 80 zł).

Potwierdzimy w pierwszej kolejności rejestrację osób, które już uczestniczyły w organizowanych przez nas szkoleniach i seminariach. Liczba miejsc jest ograniczona.