Fundacja Przyjaciele Martynki

kiedy "rodzina przyjmuje życie"; adopcja, między traumą porzucenia a rezyliencją rodziny adopcyjnej

Ponieważ jest to nasze autorskie seminarium, w cenę seminarium wliczone zostało jedynie zaświadczenie o uczestnictwie (uczestnicy nie otrzymają prezentacji, ani dostępu do rejestracji seminarium), prosimy o uwzględnieniu tych informacji przed rejestracją na seminarium.

 

Zapraszamy na cykl trzech seminariów poświęconych problematyce wczesnodziecięcej traumy relacyjnej (inaczej zwanej też traumą przywiązaniową) i problematyce rezyliencji rodziny, ostatnie zaś trzecie seminarium poświęcimy problematyce rezyliencji rodziny adopcyjnej. Rodzina adopcyjna jest bowiem emblematycznym przykładem rezyliencji rodziny. 

Seminaria kierowane są przede wszystkim do profesjonalistów zajmujących się adopcją, ale też problematyką rodzin zastępczych. Postaramy się bowiem przedstawić różnice pomiędzy modelem rodziny adopcyjnej a modelem rodziny zastępczej oraz różnice w normatywnych kryzysach rozwojowych tych rodzin w różnych fazach ich rozwoju.

Seminaria odbędą się 24 stycznia, 14 lutego i 6 marca 2020 r.

Całkowity koszt szkolenia to 225 zł. (do 30 grudnia 200 zł.)

Na seminaria obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Link do formularza rejestracyjnego na seminarium 24 stycznia 2020 r. dostępny jest tutaj