Fundacja Przyjaciele Martynki

Kryzysy rozwojowe rodziny: normatywne i nienormatywne - między traumą a rezyliencją

UWAGA, SEMINARIUM ODBĘDZIE SIĘ 24 września 2020 r. w godz. 20.00 do 22.00

Erykowi Eriksonowi zawdzięczamy teorię psychospołecznego rozwoju  jednostki, czyli normatywne kryzysy, które w swym życiu napotka.

Profesor Scabini i profesor Cigoli stworzyli teorię rodziny, która łącząc własną wiedzę i kompetencje z indywidualnym rozwojem zgodnie z teorią Eriksona stworzyli teorię rodziny  relacyjno-międzypokoleniową. Rodzina ma swoje fazy rozwoju, a w każdej z nich normatywny kryzys do pokonania, mogą wydarzyć się też kryzysy nienormatywne, jak niemożność przejścia od bycia małżeństwem do bycia rodziną i pokonanie tego kryzysu otworzeniem się na "bycie rodziną inaczej" - czyli adopcję dziecka, którego się nie urodziło; inne nienormatywne kryzysy, to choroba jednego z członków rodziny, śmierć, rozwód, skutki różnych kataklizmów. Dlaczego jedne rodziny sobie z nim radzą a inne nie? Dlaczego jedne wychodzą z nich wzmocnione i rezylientne a inne osłabione?

Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć na seminarium online 24 września w godz. od 20.00 do 22.00.

Przeanalizujemy fazy rozwoju rodziny i normatywne kryzysy z nimi związane wg. Scabini i Cigoli:

1. Tworzenie się pary małżeńskiej

2. Rodzina z dziećmi

3. Rodzina z dorastającymi dziećmi

4. Rodzina z młodymi dorosłymi

5. Rodzina ze starzejącymi się własnymi rodzicami.

6. Kryzysy nienormatywne, trauma a rezyliencja rodziny.

 

Zawsze warto zacząć od modelu rodziny, który znamy po to, by zrozumieć inne modele rodziny: adopcyjnej, zastępczej chociażby. W zasadzie rodzina adopcyjna podziela z rodzina biologiczną jedynie pierwszą fazę, od drugiej ścieżki rozwoju tych rodzin się rozchodzą. Zadania rozwojowe rodziny adopcyjnej, oprócz tych normatywnych ma więc zawsze jedno więcej - nadanie nowego znaczenia adopcji.

 

Kryzys rozwojowy w teorii symboliczno-relacyjnej (lub relacyjno-międzypokoleniowej) rozumiany jest jako wyzwanie, które niesie zagrożenia ale stanowi równocześnie czynnik wzrostu i rozwoju. Omówimy normatywne kryzysy rozwojowe w każdej fazie, które napotykają w swym rozwoju wszystkie rodziny i te nienormatywne, z którymi nie wszystkie rodziny się mierzą.

Seminarium odbędzie się 24 września w godzinach od 20.00 do 22.00. Cena uczestnictwa 80 zł. (w cenę wliczono materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie przesyłane elektronicznie)

Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja przez formularz rejestracyjny dostępny tutaj