Fundacja Przyjaciele Martynki

Ewolucjonistyczna teoria motywacji Liottiego - co wnosi do różnych podejść psychoterapeutycznych

Seminarium zostanie powtórzone 9 stycznia w godzinach od 20.00 do 22.00

Postaramy się na nim przybliżyć integrację ewolucjonistycznej teorii motywacji opracowaną przez Giovanni Liottiego i współpracowników przez terapię systemową oraz psychoanalizę relacyjną. 

Sam Liotti był wielkim zwolennikiem integracji (nie zaś eklektyzmu) różnych form psychoterapii. Często mówił o psychoterapii "bez przymiotników".

Na seminarium 9 stycznia przybliżymy problematykę integracji TEM (którą czytelnicy wydanych już przez nas książek autorstwa G. Liottiego znają jako podejście poznawczo-ewolucjonistyczne) przez podejście systemowe. 

Jak powiada bowiem ewolucjonistyczna teoria motywacji rodzina zaczyna się od formowania relatywnie stabilnej pary seksualnej, w relację której wpisana jest i prokreacja i opieka nad potomstwem (nie powinno więc dziwić, że neuroprzekaźnikiem, którego wydzielanie towarzyszy aktywności tych systemów (seksualnego z poziomu limbicznego, opieki) jest oksytocyna.

Cena seminarium to 100 zł. 

Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja, link do formularza rejestracyjnego, aktywnego do 28 grudnia znajduje się tutaj