Fundacja Przyjaciele Martynki

wklad teorii poliwagalnej Porgesa w zrozumienie przywiązania i traumy

W dniu 15 listopada 2017 r. w godzinach 20,00 - 22,00 zapraszamy na seminarium on line, którego tematem będzie przybliżenie teorii poliwagalnej Porgesa, a szczególnie tego, co wnosi do zrozumienia rozwoju normatywnego i nienormatywnego, w tym traumy rozwojowej".

Mówić będziemy o:

1. Budowie AUN

2. Neurocepcji i somatycznej rewizji koncepcji traumy oraz tym, jakie ma to konsekwencje dla terapii traumy (tzw. terapi respektującej)

3. Wkładzie teorii poliwagalnej w zrozumienie problematyki rozwoju normatywnego i nienormatywnego, w tym traumy rozwojowej i terapii traumy

4. co Porges rozumie przez zwroty: "transformacyjna moc czucia się bezpiecznym" i "znieruchomienia bez strachu".

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, w seminarium może uczestniczyć 10 osób. Koszt seminarium to 70 zł.

Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez formularz kontaktowy w zakładce "Kontakt" do dnia 10 listopada.