Fundacja Przyjaciele Martynki

Od przywiązania do interpodmiotowości

 

Już zapraszamy na przyszłoroczny workshop, na którym zainteresowani będą mogli posłuchać o ewolucjonistycznej teorii motywacji i jej klinicznym zastosowaniu.

W tym roku na ten temat mówić będziemy jeszcze na dwóch seminariach (więcej informacji tutaj) i jednym szkoleniu (więcej informacji tutaj  

"Od przywiązania do interpodmiotowości

Giovanni Liotti: człowiek i jego dzieło" 

 

Giovanni Liotti swoją pracę naukową poświęcił - mówiąc najbardziej ogólnie - badaniu integrujących funkcji świadomości. W wywiadzie udzielonym kilka miesięcy temu, na pytanie czym się zajmuje w swojej pracy klinicznej, dr Liotti odpowiedział tak: "Starałem się wypełnić lukę, która wydawała mi się ogromna, pomiędzy tym, co wynikało z obserwacji przywiązania zdezorganizowanego we wczesnym dzieciństwie a fenomenologią dysocjacyjną dorosłego. Występuje wiele zbieżności, które wywarły na mnie ogromne wrażenie od samego początku, ale też wiele różnic pomiędzy tym, co obserwuje się u małego dziecka podczas interakcji z matką [w trakcie procedury obcej sytuacji badającej styl przywiązania u dziecka], a tym, co obserwuje się u dorosłego. Zgodnie z opinią Bowlbiego, przywiązanie jest jednym z wielu systemów motywacyjnych, które regulują zachowanie międzyludzkie. W przywiązaniu zdezorganizowanym te inne systemy wchodzą w interakcję z systemem przywiązania prowadząc do różnych form, jakie przyjmuje u dorosłego fenomenologia dysocjacyjna. Obecnie zajmuję się więc badaniem tych innych systemów, które oprócz przywiązania występują w interakcjach międzyludzkich, czyli systemów interpersonalnych".

W książce "Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych", wydanej we Włoszech w minionym roku przez wydawnictwo Raffaello Cortina Editore, dr Liotti zaproponował nową nazwę teorii, którą czytelnicy polskiego wydania książki o traumatycznym rozwoju znają jako teorię polimotywacyjną, a mianowicie "ewolucjonistyczną teorię motywacji". 

Na konferencji będziemy starali się przybliżyć uczestnikom samą teorię oraz wkład, jaki wnosi w zrozumienie dysocjacji u dorosłego, dynamikę motywacyjną leżącą u jej podstaw oraz implikacje dla psychoterapii wymiaru dysocjacyjnego.   

Szczegóły podamy niebawem  

 

 

 

 Dr Benedetto Farina, psychiatra, psychoterapeuta, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie, gdzie wykłada psychologię kliniczną oraz jest członkiem kolegium wykładowców studiów doktoranckich z psychologii klinicznej, członek kolegium wykładowców studiów doktoranckich z psychologii dynamicznej i klinicznej na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, członek Scientific Advisory Board off International Society for the Study of Trauma and Dissociation, wykładowca w SITCC, członek redakcji Journal of Trauma and Dissociation i Associate Editor dell’International Journal of Multidisciplinary Trauma Studies. Na konferencji mówił będzie o tym, że: "dysocjacja w terminologii psychopatologii jest terminem, który wskazuje tak kategorię diagnostyczną zaburzeń dysocjacyjnych, jak i symptomy dysocjacyjne świadomości, a także pewne procesy psychopatologiczne powodowane doświadczeniami traumatycznymi, które nakładają się na integrację funkcji psychicznych. Patogenne procesy dysocjacyjne generują symptomy dysocjacyjne, które ze swej strony mogą dominować w niektórych obrazach klinicznych jak zaburzenia dysocjacyjne lub też w zmiennym stopniu występować w prawie wszystkich kategoriach diagnostycznych DSM stanowiąc wskaźnik ciężkości obrazu klinicznego. Rozpowszechnienie takie, wraz z licznymi obserwacjami klinicznymi i wzrastającą liczbą potwierdzeń eksperymentalnych sugerują występowanie wymiaru psychopatologicznego związanego z traumatycznymi doświadczeniami rozwojowymi, które poprzez ujawnianie się dysocjacji obciąża rokowanie w wielu zaburzeniach w których występuje i wymaga specyficznych kompetencji do prowadzenia właściwej terapii".

    

Dr Fabio Monticelli, psychiatra, psychoterapeuta, wykładowca we Włoskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej i Poznawczej (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) i Stowarzyszeniu Psychologii Poznawczej, superwizor. Autor książek (wraz z dr Giovannim Liottim): „Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT” i  „Teoria i klinika przymierza terapeutycznego” oraz wraz z Giovannim Liottim i Giovannim Fassone: „Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych”, która ukazała się we Włoszech w lipcu bieżącego roku (zaś Fundacja już przygotowuje ją do przekładu).

Zajęcia naszych gości będą prowadzone w języku włoskim (lub angielskim bez tłumaczenia) z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski

 

Zapraszamy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień.