Fundacja Przyjaciele Martynki

Seminarium w Gdańsku

Dzięki współpracy z Centrum Wspomagania Rozwoju w Gdańsku, 30 maja będziemy mieli okazję się dzielić wiedzą 

https://www.facebook.com/fundacjaprzyjacielemartynki/

 Podobne seminaria zorganizujemy w Zielonej Górze, Wrocławiu,  Warszawie i Toruniu.

Szczegóły podamy wkrótce.