Fundacja Przyjaciele Martynki

psychoterapia traumy - webinarium

Uwaga!!!seminarium z dnia 10 lutego zostało przeniesione na 23 lutego.

Na każdym seminarium, na którym poruszaliśmy mechanizmy i procesy prowadzące do powstania zaburzeń posttraumatycznych u dzieci i młodzieży wspominaliśmy o tym, jakie to ma znaczenie dla psychoterapii. Mówiliśmy również o tym, dlaczego psychoterapiia oparta jedynie na teorii przywiązania w przypadkach traumy rozwojowej, czy też chronicznej, może mieć przeciwne skutki do zamierzonych. Kolejne trzy seminaria poświęcimy przybliżeniu tych form psychoterapii (z których każda integruje wiedzę z teorii przywiązania).

Najbliższe seminarium  23 lutego poświęcimy teorii dysocjacji strukturalnej van der Harta i jej wykorzystaniu w terapii sensomotorycznej

W dniu 16 lutego zapraszamy na seminarium o możliwości modyfikacji wewnętrznych modeli operacyjnych

Zaś więcej o psychoterapii sensomotorycznej mówić będziemy 22 lutego 

Każde seminarium odbędzie się w godzinach od 20,00 do 22,00.

Koszt seminarium to 90 zł od osoby (w cenę wliczone są materiały i zaświadczenia o uczestnictwie).