Fundacja Przyjaciele Martynki

Modyfikowalność wewnętrznych modeli operacyjnch przywiązania - między teorią a praktyką

Na seminarium zapraszamy przede wszystkim uczestników naszych wcześniejszych seminariów on line (będą bowiem wiedzieli już, że wewnętrzne modele operacyjne to strategie mniej lub bardziej skuteczne osiągania wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa i regulacji emocji ponad sposoby relacjonowania się z innymi i światem). A jeśli ktoś chce je zmienić to powinien znać podejście Bubera (1878-1965) do poznania drugiej osoby ja-on i ja - ty. Bo nie ma czegoś takiego jak neutralność terapeuty, który nie ma "ja". A modele transformacji wewnętrznych modeli operacyjnych podał już jako pierwszy sam Bowlby...

Seminarium on line odbędzie się 16 lutego 2017 w godzinach od 20.00 do 22.00. Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Koszt seminarium 90 zł (cena zawiera meteriały szkoleniowe i zaświadczenia). (uczestnicy naszych wcześniejszych seminariów w 2016 r. zachowują swoje upusty i dla nich koszt seminarium to ciągle 50 zł )