Fundacja Przyjaciele Martynki

oddziaływania psychoterapeutyczne typu bottom-up

W grudniu i styczniu zapraszamy na dwa seminaria poświęcone przybliżeniu oddziaływań psychoterapeutycznym typu bottom-up. Do tego typu oddziaływań należy ACCELERATED EXPERIENTIAL-DINAMIC PSYCHOTHERPY opracowana przez Daianę Fosha i PSYCHOTERAPIA SENSOMOTORIA Pat Ogden.

Więcej informacji wkrótce.