Fundacja Przyjaciele Martynki

O interpodmiotowości w różnych podejściach słów kilka -webinar

CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII

FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI

zapraszają

 

na webinar poświęcony omówieniu koncepcji interpodmiotowości. Jako wprowadzenie niech posłużą słowa Giovanni Liottiego zaczerpnięte z jego książki "Le opere della coscienza" z 2001 r. : "Konieczność - jeśli chce się adekwatnie zrozumieć zjawiska umysłowe - uwzględnienia środowiska interpodmiotowego w jakim zachodzą, w psychologii klinicznej powtarzana była wielokrotnie. Ruch terapii rodzinnej rozwinął się zaczynając od założenia, iż: "nie-komunikowanie" jest niemożliwe (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1967). Współcześnie w kręgu psychoanalizy, w którym od jakiegoś czasu zachodzi przejście od pierwotnego modelu teoretycznego popędu do modeli relacyjnych (Mitchell, 1988), rozwinął się nurt myślenia, który w centrum swoich rozważań stawia koncepcję interpodmiotowości. Zgodnie z perspektywą interpodmiotowości, życie psychiczne człowieka nie może zostać adekwatnie zrozumiane, jeśli nie w jego naturalnym środowisku, które absolutnie musi być brane pod uwagę. Środowisko to tworzone jest przez ciągłe interakcje pomiędzy doświadczeniami większej liczby podmiotów (Stolorow, Atwood,1992" Stolorow, Atwood, Brandchaft, 1994). Również w podejściu poznawczo-ewolucjonistycznym (nawet jeśli poprzez istotnie odmienne drogi niż te, które przemierza psychoanaliza interpodmiotowości i te, którymi podąża ruch rodzinno-systemowy) osiągnięto te same istotne wnioski. Pogląd, iż możliwe jest badanie odizolowanego [od innych] umysłu jednostki jest całkowitą iluzją, a każde doświadczenie podmiotowe może być właściwie zrozumiane jedynie biorąc pod uwagę kontekst interpersonalny w jakim się ono formuje i do jakiego się odnosi (Liotti, 1994). (Tłumaczenie Hanna Michalska, podkreślenia nasze).

Tak jak rozumie się interpodmiotowość w podejściu poznawczo-ewolucjonistycznym będzie tematem centralnym tego webinara. Powiemy też o tym, jak jest ta koncepcja rozumiana przez badaczy nurtu Infante Research (m.in. Trevarthen, Meltzoff, Fogel, Tronick)

 

 

 

Seminarium odbędzie się 5 stycznia 2017. w godz. od 20 do 22.

Koszt seminarium to 70 zł

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Link do formularza rejestracyjnego tutaj