Fundacja Przyjaciele Martynki

Modyfikowalność wewnętrznych modeli operacyjnch przywiązania - między teorią a praktyką

Na seminarium zapraszamy przede wszystkim uczestników naszych wcześniejszych seminariów on line (będą bowiem wiedzieli już, że wewnętrzne modele operacyjne to strategie mniej lub bardziej skuteczne osiągania wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa i regulacji emocji ponad sposoby relacjonowania się z innymi i światem). A jeśli ktoś chce je zmienić to powinien znać podejście Bubera (1878-1965) do poznania drugiej osoby ja-on i ja - ty. Bo nie ma czegoś takiego jak neutralność terapeuty, który nie ma "ja". A modele transformacji wewnętrznych modeli operacyjnych podał już jako pierwszy sam Bowlby...

Czytaj więcej

style przywiązania - strategie aktywacji, hiperaktywacji, dezaktywacji - webinarium

W związku z dużym zainteresowaniem tym seminarium z przyjemnością powtórzymy je dnia 22 września 2017 r. w godzinach od 20.00 do 22.00

Ponieważ po raz kolejny ktoś nam sygnalizuje, że strategie kontrolujące przywiązania zdezorganizowanego są zbyt nową problematyką, by na podstawie samej książki o traumatycznym rozwoju były zrozumiałe. Wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się jak funkcjonują te strategie, zapraszamy na seminarium on line. Seminarium odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w godzinach od 20.00 do 22.00.  

Na seminarium poruszymy generalnie startegie aktywacji, hiperaktywacji i dezaktywacji systemu przywiązania a co się z tym wiąże strategie regulacji emocji związanych z tym systemem oraz kompatybilnym z systemem przywiązania w każdym stylu czy wzorcu u dziecka (czyli po okresie niemowlęctwa, kiedy coraz większe znaczenie odgrywają wewnętrzne modele opreacyjne przywiązania) systemem opieki u dorosłego. Przedstawimy model F. Shavera i M. Mikulincera

Czytaj więcej

czym skorupka za młodu nasiąknie... - neurobiologia traumy wczesnodziecięcej i konsekwencje dla dalszego rozwoju

CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII

FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI

ZAPRASZAJĄ NA SEMINARIUM ONLINE (WEBINARIUM)

 

Już wiemy, że nie "wszystko co cię nie zabije, to cię wzmocni". Wiemy też, że to co może być potencjalnie traumatyczne dla noworodka, dla dorosłego może być nic nie znaczącą sytuacją (bo "skorupkę" ma już mocniejszą, grubszą). Na seminarium spróbujemy sobie natomiast odpowiedzieć na pytanie: "Jeśli u dziecka we wczesnym dzieciństwie uruchomiły sie procesy .traumatyzacji otwierające drzwi do całego spektrum psychopatologii czyli jeśli "skorupka" już nasiąknęła", to nieuchronnie "na starość" musi "trącić". Czyli o neurobiologii (i nie tylko neuro i biologii) traumy wczesnodziecięcej i jej potencjalnego wpływu na zdrowie i chorobę mówić będziemy. 

Czytaj więcej

Traumatyczny rozwój - komentarze - webinar

UWAGA!!!

Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w tym seminarium, zorganizujemy powtórzenie w dniu 6 października w godzinach od 20.00 do 22.00  .

 

W dniu 9 stycznia 2017 r. w godzinach 19.00 - 22.00 zapraszamy na seminarium on-line poświęcone komentarzom do książki Giovanni Liottiego i Benedetto Fariny: "Traumatyczny rozwój". Na seminarium omówione zostaną główne koncepcje, które są bardzo istotne dla zrozumienia treści książki, a do których autorzy książki jedynie odsyłają: między innymi koncepcja uznania Sandlera, rozwinięta przez Sterna (nurt infente research); interpodmiotowości w rozumieniu Sterna i Liottiego (podejście poznawczo-ewolucjonistyczne), teorii polimotywacyjnej, torii poliwagalnej a szczególnie neurocepcji Porgesa.

Czytaj więcej

oddziaływania psychoterapeutyczne typu bottom-up

W grudniu i styczniu zapraszamy na dwa seminaria poświęcone przybliżeniu oddziaływań psychoterapeutycznym typu bottom-up. Do tego typu oddziaływań należy ACCELERATED EXPERIENTIAL-DINAMIC PSYCHOTHERPY opracowana przez Daianę Fosha i PSYCHOTERAPIA SENSOMOTORIA Pat Ogden.

Więcej informacji wkrótce. 

O interpodmiotowości w różnych podejściach słów kilka -webinar

CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII

FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI

zapraszają

 

na webinar poświęcony omówieniu koncepcji interpodmiotowości. Jako wprowadzenie niech posłużą słowa Giovanni Liottiego zaczerpnięte z jego książki "Le opere della coscienza" z 2001 r. : "Konieczność - jeśli chce się adekwatnie zrozumieć zjawiska umysłowe - uwzględnienia środowiska interpodmiotowego w jakim zachodzą, w psychologii klinicznej powtarzana była wielokrotnie. Ruch terapii rodzinnej rozwinął się zaczynając od założenia, iż: "nie-komunikowanie" jest niemożliwe (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1967). Współcześnie w kręgu psychoanalizy, w którym od jakiegoś czasu zachodzi przejście od pierwotnego modelu teoretycznego popędu do modeli relacyjnych (Mitchell, 1988), rozwinął się nurt myślenia, który w centrum swoich rozważań stawia koncepcję interpodmiotowości. Zgodnie z perspektywą interpodmiotowości, życie psychiczne człowieka nie może zostać adekwatnie zrozumiane, jeśli nie w jego naturalnym środowisku, które absolutnie musi być brane pod uwagę. Środowisko to tworzone jest przez ciągłe interakcje pomiędzy doświadczeniami większej liczby podmiotów (Stolorow, Atwood,1992" Stolorow, Atwood, Brandchaft, 1994). Również w podejściu poznawczo-ewolucjonistycznym (nawet jeśli poprzez istotnie odmienne drogi niż te, które przemierza psychoanaliza interpodmiotowości i te, którymi podąża ruch rodzinno-systemowy) osiągnięto te same istotne wnioski. Pogląd, iż możliwe jest badanie odizolowanego [od innych] umysłu jednostki jest całkowitą iluzją, a każde doświadczenie podmiotowe może być właściwie zrozumiane jedynie biorąc pod uwagę kontekst interpersonalny w jakim się ono formuje i do jakiego się odnosi (Liotti, 1994). (Tłumaczenie Hanna Michalska, podkreślenia nasze).

Tak jak rozumie się interpodmiotowość w podejściu poznawczo-ewolucjonistycznym będzie tematem centralnym tego webinara. Powiemy też o tym, jak jest ta koncepcja rozumiana przez badaczy nurtu Infante Research (m.in. Trevarthen, Meltzoff, Fogel, Tronick)

 

 

 

Czytaj więcej

Trauma i dysocjacja w świetle teorii przywiązania, wskaźniki, diagnoza, terapia

 

 

 

UWAGA

Po dłuższej przerwie miło nam poinformować o tym, że wznawiamy cykl seminariów na ten temat. Seminaria wzbogacone o to, co nowego do tej dziedziny wniosła teoria Porgesa

czyli o to, co dzisiaj uznaje się za traumę chroniczną, albo złożoną

seminarium on line odbędzie się 20 lipca w godzinach 9.00 - 14.00

W stosuku do wcześniejszych tematyka skoncentruje się najbardziej na interpodmiotowości analizując to jaki wkład w zrozumienie traumy wnosi teoria przywiązania Bowlby'ego, teoria poliwagalna Porgesa i teoria polimotywacyjna Liottiego 

 

 

 

 

Odtworzenie seminarium prowadzonego 6 czerwca przez dr Giovanni Tagliavini. 

 

Odbędą się on line i poświęcone będą zdefiniowaniu tego, jakie sytuacje mogą być potencjalnie traumatyczne, kiedy uruchamiają one mechanizmy traumatyzacji oraz przedstawienie tych mechanizmów. Mówić będziemy o tym, co nowego w zrozumienie traumy i dysocjacji oraz samego przywiązania wnosi teoria poliwagalna Porgesa. Mówić będziemy o symptomach wczesnej traumy relacyjnej (i dlaczego system motywacyjny przywiązania jest tak ważny) w kryteriach diagnostycznych DSM5, wskaźnikach traumatyzacji; dysocjacji i jej formach, terapii skoncentrowanej na ciele i opartej na mentalizacji. 

Czytaj więcej

przywiązanie, trauma, opieka - webinar

W dniu 20 czerwca  wraz z Centrum Psychotraumatologii CPT zapraszamy na webinar, w trakcie którego spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak przebiega dynamika systemów motywacyjnych obrony i przywiązania ze strony dziecka oraz obrony i opieki ze strony rodzica. Często mówiliśmy ostatnio o traumie relacyjnej u dzieci. Na tym webinarium skupimy się na konsekwencjach dla opiekuna niemożności zaopiekowania sie własnym dzieckiem. Czyli spróbujemy na relację przywiązania-opieki spojrzeć skupiając się na osobie dorosłej.

Czytaj więcej

teoria przywiązania a psychosomatyka PNEI

W dniu 26 listopada w godzinach od 16.30 do 19.00 zapraszamy na seminarium on line (webinar) poświęcone teorii przywiązania, która jest bardzo ważna ale nie tłumaczy wszystkiego. Jest dźwignią do rozwoju, jakie jeszcze czynniki by ten rozwój rzeczywiście następował są ważne o tym zainteresowani dowiedzą się na seminarium.