Fundacja Przyjaciele Martynki

Wewnętrzne modele operacyjne, emocje a psychoterapia - seminarium

Lista na seminarium jest już zamknięta!!!

W dniu 29 listopada, w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium on line, które poświęcone będzie ujawnianiu się wewnętrznych modeli operacyjnych przywiązania w psychoterapii i znaczeniu budowania relacji terapeutycznej w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy.

Seminarium jest wprowadzające w tematyke strategii kontrolujących przywiązania i ich możliwości ujawniania się w trakcie sesji terapeutycznej.

Czytaj więcej

czym skorupka za młodu nasiąknie... - neurobiologia traumy wczesnodziecięcej i konsekwencje dla dalszego rozwoju

Seminarium nie odbędzie się w tym roku!!!

Nowe terminy ogłoszone zostaną w następnym.

Kolejne seminarium, tym razem skoncentrowane bardziej na konsekwencjach dla rozwoju poznawczego odbędzie się w listopadzie. Zgodziła się je dla nas poprowadzić autorka wielu książek na temat trudności w nauce dzieci jako konsekwencji zaburzeń przywiązania - dr Elena Simonetta 

CENTRUM PSYCHOLOGII RELACYJNEJ 

FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI

ZAPRASZAJĄ NA SEMINARIUM ONLINE (WEBINARIUM)

 

 

Już wiemy, że nie "wszystko co cię nie zabije, to cię wzmocni". Wiemy też, że to co może być potencjalnie traumatyczne dla noworodka, dla dorosłego może być nic nie znaczącą sytuacją (bo "skorupkę" ma już mocniejszą, grubszą). Na seminarium spróbujemy sobie natomiast odpowiedzieć na pytanie: "Jeśli u dziecka we wczesnym dzieciństwie uruchomiły siĘ procesy .traumatyzacji otwierające drzwi do całego spektrum psychopatologii czyli jeśli "skorupka" już nasiąknęła", to nieuchronnie "na starość" musi "trącić". Czyli o neurobiologii (i nie tylko neuro i biologii) traumy wczesnodziecięcej i jej potencjalnego wpływu na zdrowie i chorobę mówić będziemy. 

Czytaj więcej

Trauma w świetle teorii multimotywacyjnej Liotti'ego

Od końca września 2019 zorganizujemy kolejne seminaria online wprowadzające w problematykę traumy relacyjnej skupiając się tym razem bardziej na traumie wczesnodziecięcej i traumie u dzieci i młodzieży.

Poruszaną problematykę możemy podzielić na trzy główne obszary;

1. POJĘCIE TRAUMY (MAMY JUŻ NOWE DEFINICJE I REDEFINICJE STARYCH KONCEPCJI TRAUMY)

2. NASTĘPSTWA TRAUMY: ŚCIEŻKI ROZWOJOWE CZY LOS?

3. TRAUMY ZŁOŻONE A PROCESY ROZWOJOWE: KIERUNKI ODDZIAŁYWAŃ

Czytaj więcej