Fundacja Przyjaciele Martynki

Trauma w świetle teorii multimotywacyjnej Liotti'ego

 

Zainteresowanych problematyką traumy złożonej zapraszamy na seminarium on line (webinar) na ten temat w dniu 11 grudnia w godzinach 19.45- 22.00.

Na seminariach mówić będziemy o modelu traumy i dysocjacji, dynamice motywacyjnej leżącej u źródeł psychopatologii ale również rezyliencji.

Seminarium powtórzymy 20 stycznia 2016 r. w tych samych godzinach czyli od 19.45 - 22.00.

link do formularza rejestracyjnego tutaj

 

Cena szkolenia to 45 zł

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie w uczestnictwie.

 

Ponieważ 21 września dr. Tagliavini poprowadzi ostatnie w tym roku seminarium na temat traumy złożonej (więcej informacji na temat seminarium tutaj ), w dynamice której ważną rolę odgrywają systemy motywacyjne - postanowiliśmy dla osób zainteresowanych tą problematyką zorganizować osobne, krótkie seminarium na temat samych systemów motywacyjnych. Zrozumienie tej dynamiki motywacyjnej jak piszą w swej książce Liotti i Farina (Traumatyczny rozwój - w przygotowaniu do polskiego wydania): "Wiedza o interpersonalnej dynamice motywacyjnej zaangażowanej w traumatyczny rozwój, tworzy ponadto łącznik pomiędzy psychopatologicznymi badaniami zaburzeń, które są jego konsekwencjami i logiką ich terapii. Bez tej wiedzy trudno jest uchwycić powody dla których niektóre specyficzne aspekty relacji terapeutycznej, o której mówić będziemy w końcowych rozdziałach, wydają się niezbędne dla skuteczności terapii, ponad różnorodnością wykorzystywanych technik przez terapeutów różnych szkół terapeutycznych". Czyli znaczeniu interpersonalnego systemu motywacyjnego kooperacji w budowaniu przymierza terapeutycznego (a nie budowanie relacji na bazie diady kompatybilnych systemów motywacyjnych przywiązania u pacjenta i opieki u terapeuty) Dynamika motywacji interpersonalnych jest też niezbędna dla zrozumienia rozwoju dzieci, których styl przywiązania w pierwszym dzieciństwie określany jest jako zdezorganizowany/zdezorientowany, czyli tych, które doświadczyły wczesnodziecięcej traumy relacyjnej. Kolejnym zaś aspektem traumatycznego rozwoju, dla zrozumienia którego jest to wiedza niezbędna to dysocjacja (rozumiana przez autorów jako brak integracji a nie jako mechanizm obronny)

Czytaj więcej