Fundacja Przyjaciele Martynki

Psychosomatyka PNEI a teoria systemów motywacyjnych Liottiego

Dnia 29 października w godzinach 20.00 - 22.00  zapraszamy na seminarium online, które będzie poświęcone temu co ewolucjonistyczna teoria motywacji może wnieść do psychosomatyki według nowego paradygmatu PNEI (psycho-neuro-endokryno-immunologii) - bo człowiek jest JEDNOŚCIĄ i podział na psyche i soma dla niektórych już odszedł do przeszłości.

Czytaj więcej

przywiązanie i trauma relacyjna w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego - webinar

 Seminarium jutro się nie odbędzie. Z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa skontaktujemy się mailowo.

Informujemy, że w drugim podanym terminie seminarium uległ zmianie.

Nowe terminy to 28 września i 5 październik.

Kolejne zaś to 5 i 12 listopada

oraz 22 listopada i 12 grudnia (na tych dwóch seminariach większy nacisk położony będzie na interpersonalny wymiar świadomości).

Czytaj więcej

interpodmiotowość a przywiązanie - seminarium

Seminarium on line powtórzone zostanie w dniu 1 marca w godzinach od 20.00 do 22.00.

Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Koncepcja interpodmiotowości jest bardzo ważną koncepcją dla zrozumienia rozwoju dziecka. Tak w kierunku zdrowia, jak i psychopatologii. Jest też ważną koncepcją dla zrozumienia procesu psychoterapeutycznego.

Czytaj więcej

Relacje a psychoanaliza, podejście poznawcze i systemowo-relacyjne - seminarium

Seminarium zostanie powtórzone  12, 19 i 24 października br. w godz. od 20.00- do 22.00

Seminarium 12 października poświęcimy omówieniu tego, jakie zmiany nastąpiły w podejściu psychoanalitycznym po integracji znaczenia doświadczeń relacyjnych z najwcześniejszego dzieciństwa, czyli wiedzy z teorii przywiązania Bowlby'ego. Omówimy wkład Mery Main, Daniela Sterna w rozumienie interpodmiotowości i jej związku z przywiązaniem, a także komunikację interpodmiotową noworodka w trójkącie pierwotnym: matka-ojciec-dziecko wg. Elizabeth Fivaz -Depeursinge.

 

19 października jako kontynuacja pierwszego seminarium odbędzie się seminarium on line poświęcone wzajemnym wpływom teoria - przywiązania podejście poznawcze. Na tym seminarium mówić będziemy dużo o wewnętrznych modelach operacyjnych. Zaczniemy od tego co sam Bowlby rozumiał przez "wewnętrzny"-"model"-"operacyjny". Omówimy też ich wpływ na postrzeganie, przetważanie informacji oraz nadawanie znaczenia doświadczeniu.  

Czytaj więcej

Trauma i interpodmiotowość - międzynarodowa konferencja

 

 Wyniki badań A. Schore’a wskazują jednoznacznie, że głównym predyktorem zaburzeń posttraumatycznych w okresie dorastania i dorosłości jest przywiązanie zdezorganizowane/zdezorientowane w pierwszym dzieciństwie. (Schore, 2002). 

Wielu badaczy oraz psychoterapeutów zajmujących się zaburzeniami posttraumatycznymi zgadza się z tezą, iż poznanie i zrozumienie mechanizmów traumatyzacji logicznie związane jest z doborem rodzaju oddziaływań wspierających i psychoterapii, które można podzielić na dwie ogólne kategorie: top down i bottom up.

A jak było? Oto fragment zarejestrowanego wystąpienia dr Onofri 

 

 

Czytaj więcej

Wewnętrzne modele operacyjne, emocje a psychoterapia - seminarium

Lista na seminarium jest już zamknięta!!!

W dniu 29 listopada, w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium on line, które poświęcone będzie ujawnianiu się wewnętrznych modeli operacyjnych przywiązania w psychoterapii i znaczeniu budowania relacji terapeutycznej w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy.

Seminarium jest wprowadzające w tematyke strategii kontrolujących przywiązania i ich możliwości ujawniania się w trakcie sesji terapeutycznej.

Czytaj więcej

czym skorupka za młodu nasiąknie... - neurobiologia traumy wczesnodziecięcej i konsekwencje dla dalszego rozwoju

Seminarium nie odbędzie się w tym roku!!!

Nowe terminy ogłoszone zostaną w następnym.

Kolejne seminarium, tym razem skoncentrowane bardziej na konsekwencjach dla rozwoju poznawczego odbędzie się w listopadzie. Zgodziła się je dla nas poprowadzić autorka wielu książek na temat trudności w nauce dzieci jako konsekwencji zaburzeń przywiązania - dr Elena Simonetta 

CENTRUM PSYCHOLOGII RELACYJNEJ 

FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI

ZAPRASZAJĄ NA SEMINARIUM ONLINE (WEBINARIUM)

 

 

Już wiemy, że nie "wszystko co cię nie zabije, to cię wzmocni". Wiemy też, że to co może być potencjalnie traumatyczne dla noworodka, dla dorosłego może być nic nie znaczącą sytuacją (bo "skorupkę" ma już mocniejszą, grubszą). Na seminarium spróbujemy sobie natomiast odpowiedzieć na pytanie: "Jeśli u dziecka we wczesnym dzieciństwie uruchomiły siĘ procesy .traumatyzacji otwierające drzwi do całego spektrum psychopatologii czyli jeśli "skorupka" już nasiąknęła", to nieuchronnie "na starość" musi "trącić". Czyli o neurobiologii (i nie tylko neuro i biologii) traumy wczesnodziecięcej i jej potencjalnego wpływu na zdrowie i chorobę mówić będziemy. 

Czytaj więcej

Trauma i dysocjacja w świetle teorii przywiązania, wskaźniki, diagnoza, terapia

 

 

 

UWAGA

Po dłuższej przerwie miło nam poinformować o tym, że wznawiamy cykl seminariów na ten temat. Seminaria wzbogacone o to, co nowego do tej dziedziny wniosła teoria Porgesa

czyli o to, co dzisiaj uznaje się za traumę chroniczną, albo złożoną

seminarium on line odbędzie się 20 lipca 2016 w godzinach 9.00 - 14.00

W stosuku do wcześniejszych tematyka skoncentruje się najbardziej na interpodmiotowości analizując to jaki wkład w zrozumienie traumy wnosi teoria przywiązania Bowlby'ego, teoria poliwagalna Porgesa i teoria polimotywacyjna Liottiego 

 

 

 

 

Odtworzenie seminarium prowadzonego 6 czerwca przez dr Giovanni Tagliavini. 

 

Odbędą się on line i poświęcone będą zdefiniowaniu tego, jakie sytuacje mogą być potencjalnie traumatyczne, kiedy uruchamiają one mechanizmy traumatyzacji oraz przedstawienie tych mechanizmów. Mówić będziemy o tym, co nowego w zrozumienie traumy i dysocjacji oraz samego przywiązania wnosi teoria poliwagalna Porgesa. Mówić będziemy o symptomach wczesnej traumy relacyjnej (i dlaczego system motywacyjny przywiązania jest tak ważny) w kryteriach diagnostycznych DSM5, wskaźnikach traumatyzacji; dysocjacji i jej formach, terapii skoncentrowanej na ciele i opartej na mentalizacji. 

Czytaj więcej

Trauma w świetle teorii multimotywacyjnej Liotti'ego

 

Zainteresowanych problematyką traumy złożonej zapraszamy na seminarium on line (webinar) na ten temat w dniu 11 grudnia w godzinach 19.45- 22.00.

Na seminariach mówić będziemy o modelu traumy i dysocjacji, dynamice motywacyjnej leżącej u źródeł psychopatologii ale również rezyliencji.

Seminarium powtórzymy 20 stycznia 2016 r. w tych samych godzinach czyli od 19.45 - 22.00.

link do formularza rejestracyjnego tutaj

 

Cena szkolenia to 45 zł

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie w uczestnictwie.

 

Ponieważ 21 września dr. Tagliavini poprowadzi ostatnie w tym roku seminarium na temat traumy złożonej (więcej informacji na temat seminarium tutaj ), w dynamice której ważną rolę odgrywają systemy motywacyjne - postanowiliśmy dla osób zainteresowanych tą problematyką zorganizować osobne, krótkie seminarium na temat samych systemów motywacyjnych. Zrozumienie tej dynamiki motywacyjnej jak piszą w swej książce Liotti i Farina (Traumatyczny rozwój - w przygotowaniu do polskiego wydania): "Wiedza o interpersonalnej dynamice motywacyjnej zaangażowanej w traumatyczny rozwój, tworzy ponadto łącznik pomiędzy psychopatologicznymi badaniami zaburzeń, które są jego konsekwencjami i logiką ich terapii. Bez tej wiedzy trudno jest uchwycić powody dla których niektóre specyficzne aspekty relacji terapeutycznej, o której mówić będziemy w końcowych rozdziałach, wydają się niezbędne dla skuteczności terapii, ponad różnorodnością wykorzystywanych technik przez terapeutów różnych szkół terapeutycznych". Czyli znaczeniu interpersonalnego systemu motywacyjnego kooperacji w budowaniu przymierza terapeutycznego (a nie budowanie relacji na bazie diady kompatybilnych systemów motywacyjnych przywiązania u pacjenta i opieki u terapeuty) Dynamika motywacji interpersonalnych jest też niezbędna dla zrozumienia rozwoju dzieci, których styl przywiązania w pierwszym dzieciństwie określany jest jako zdezorganizowany/zdezorientowany, czyli tych, które doświadczyły wczesnodziecięcej traumy relacyjnej. Kolejnym zaś aspektem traumatycznego rozwoju, dla zrozumienia którego jest to wiedza niezbędna to dysocjacja (rozumiana przez autorów jako brak integracji a nie jako mechanizm obronny)

Czytaj więcej