Fundacja Przyjaciele Martynki

ufność vs nieufność epistemiczna, od traumy rozwojowej ku rezyliencji

Mówiliśmy wiele o tym, że pierwsza ufność pojawia się w najwcześniejszym dzieciństwie, gdy doświadczenia relacyjne ptutajowtarzających się interakcji opiekun - noworodek budują wzorzec przywiązania bezpiecznego. Kiedy zaczyna być aktywny system parytetowej współpracy (kooperacji) ok. ósmego miesiąca życia, z pozytywnych doświadczeń przy aktywności tego systemu ponownie pojawia się ufność/zaufanie. Ufność epistemiczna odnosi się do wiarygodności/niewiarygodności dla dziecka drugiej osoby, jako źródła pewnych informacji o sobie i otaczającej rzeczywistości A ponieważ jest też to ten system, którego aktywacja tak u terapeuty, jak i u pacjenta prowadzi do budowania przymierza terapeutycznego - pacjent, który tej ufności nie doznał na własnej skórze być może aż do tej pory, ciągle ma szansę tej emocji/uczucia doświadczyć. Być może stanowi to właśnie to korekcyjne doświadczenie emocjonalne, o którym pisał już Franz Alexander?

Czytaj więcej

interpersonalne systemy motywacyjne jako algorytmy przetwarzania informacji bottom up

Interpersonalne systemy motywacyjne, które regulują różne rodzaje interakcji międzyludzkich mogą być rozpatrywane jako swego rodzaju algorytmy przetwarzania informacji bottom up. Informacji, które w głównej mierze są typu emocjonalnego.
To przetwarzanie tego typu informacji stanowi niejawną wiedzę na temat innego, stanowiącą pierwsze źródło jego poznania.

Seminarium odbędzie się 5 lutego 2020 r.

Cena seminarium to 75 zł

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

niedokończone metafory według Liottiego

Na takie seminarium zapraszamy 7 lutego 2020 r. w godz. od 20.00 do 22.00

Stawia sobie Fundacja wysoko poprzeczkę ponieważ postaramy się połączyć te niedokończone metafory (które Liotti później zamienił na teorię kodów wielokrotnych lub inaczej mnogich Wilmy Bucci) z proces braku mielinizacji ciała modzelowatego.

Czytaj więcej

neurobiologia przywiązania bezpiecznego, zdezorganizowanego a rozwój interpodmiotowości

W dniu 15 stycznia 2020 r. oraz 29 lutego, w godzinach od 20.00 do 22.00 (na te trminy zgłoszeń już nie przyjmujemy)zapraszamy na seminarium online poświęconemu omówieniu neurobiologii wzorca przywiązania bezpiecznego i zdezorganizowanego oraz tego, jak wpływa to na rozwój interpodmiotowości pierwszorzędowej i drugorzędowej oraz temu, jak przekłada się to na budowanie przymierza terapeutycznego w trakcie psychoterapii.

oraz II edycja 21 stycznia i 3 marca od godz. 20.00 do 22.00 (link do formularza rejestracyjnego tutaj 

Czytaj więcej

emocje w psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej - webinar

Dla osób, które zarejestrowały się na seminarium 17 stycznia i nie mogły w nim uczestniczyć oraz tych, którzy chcieliby w nim uczestniczyć po raz pierwszy - zostanie ono powtórzone w dniu 12 lutego w godzinach od 20.00 do 22.00 (link do formularza rejestracyjnego tutaj )

zaś 17 marca zapraszamy na drugą część tego seminarium ( więcej informacji tutaj )

W dniu 17 stycznia 2020 r. zapraszamy serdecznie na bezpłatne seminarium online, na którym mówić będziemy o rozumieniu emocji w psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej.

Biorąc zaś pod uwagę liczne sugestie w dniu 12 lutego zorganizujemy drugą część tego seminarium, czyli o emocjach jako cennych informacjach w procesie psychoterapeutycznym. 

Spróbujemy też nakreślić główne idee i koncepcje Rekonstrukcyjnej terapii interpersonalnej" (TRI) opracowanej przez Lornę Smith Benjamin. Jej podejściu poświęcimy osobne seminarium w drugim kwartale 2020 r.

Czytaj więcej

kiedy "rodzina przyjmuje życie"; adopcja, między traumą porzucenia a rezyliencją rodziny adopcyjnej

Ponieważ jest to nasze autorskie seminarium, w cenę seminarium wliczone zostało jedynie zaświadczenie o uczestnictwie (uczestnicy nie otrzymają prezentacji, ani dostępu do rejestracji seminarium), prosimy o uwzględnieniu tych informacji przed rejestracją na seminarium.

 

Zapraszamy na cykl trzech seminariów poświęconych problematyce wczesnodziecięcej traumy relacyjnej (inaczej zwanej też traumą przywiązaniową) i problematyce rezyliencji rodziny, ostatnie zaś trzecie seminarium poświęcimy problematyce rezyliencji rodziny adopcyjnej. Rodzina adopcyjna jest bowiem emblematycznym przykładem rezyliencji rodziny. 

Czytaj więcej

model psychopatologii rozwojowej (developmental psychopathology) Liottiego

 

Gdyby prześledzić trochę inaczej hierarchiczno -heterarchiczną strukturę systemów neurobiologicznych, które są wrodzone, więc wszyscy je posiadamy jako ludzie, to warto byłoby sobie je uporządkować śledząc również to, co powiedział Pierre Janet o "systemach akcji".
Kiedy spojrzymy na diagram poniżej, to u dołu po lewej stronie mamy system neurobiologiczny obrony (życia), czyli mobilizujący nas do obrony własnego życia, kiedy czujemy, iż jest ono zagrożone (tak w uproszczeniu). Pionowo nad nim hierarchicznie nadbudowuje się system przywiązania, czyli ten, który w sytuacji dla nas niebezpiecznej każe nam szukać ochronnej bliskości drugiego człowieka.

Czytaj więcej

destrukcyjna agresywność międzyludzka i przywiązanie w świetle teorii motywacji Liottiego - webinar

UWAGA!

II część seminarium online odbędzie się 29 listopada w godzinach od 20.00 do 22.00

Osoby, które chciałby w tym seminarium uczestniczyć, a nie uczestniczyły w pierwszym mogą uzyskać dostęp do rejestracji pierwszej części seminarium. 

Cena udostępnienia nagrania i udziału w drugiej części to 160 zł. 

Link do formularza rejestracyjnego dostępny jest tutaj

 

John Bowlby powiadał, że system motywacyjny przywiązania można w pełni zrozumieć jedynie poprzez obserwację jego interakcji z innymi systemami motywacyjnymi, które podobnie jak system przywiązania mają wrodzoną bazę i które kierują zachowaniami człowieka w relacjach międzyludzkich

Czytaj więcej

Interpodmiotowość wg. badaczy Infant Research = znaczenie dla psychologii rozwojowej i psychoterapii

W dniu 27 listopada 2019 r. w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium on line, na którym przybliży koncepcje interpodmiotowości i jej znaczenia dla naszego rozumienia rozwoju dziecka oraz tego, jak badacze z The Boston Change Process Study Group przełożyli to na oddziaływania psychoterapeutyczne. TBCSG do psychoterapii wprowadziła między innymi pojęcia "momentu teraz" i "niejawnej (proceduralnej) wiedzy relacyjnej" (jak z samej nazwy można wywnioskować - wiedzy, której pacjent na sesji terapeutycznej nie opowie"), syntonizacji, synchronizacji oraz koordynacji. wiedza ta w innym świetle pozwala interpretować znaczenie relacji terapeutycznej, jako głównego i swoistego czynnika terapeutycznego.

Czytaj więcej