Fundacja Przyjaciele Martynki

pewny styl przywiązania jako czynnik ochronny-uwagi krytyczne

Dnia 28 lipca zapraszamy na webinarium, na którym mówić będziemy o tym, dlaczego bezpieczny wzorzec przywiązania jest czynnikiem ochronnym wówczas, gdy jest on rozpatrywany w świetle wyników badań nurtu infante research Na tym seminarium spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: "Co teoria neuronów lustraznych" i "ucieleśnionej symulacji" profesora Gallese wnosi do zrozumienia optymalnych ścieżek rozwojowych i tych, które w dalszym zyciu mogą ujawnić się psychozą

Czytaj więcej

teoria multimotywacyjna Liottiego a trauma relacyjna - webinarium

UWAGA NA PROŚBĘ ZAINTERESOWANYCH SEMINARIUM ZOSTANIE POWTÓRZONE 13 lipca 

W dniu 14 kwietnia w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na webinarium, które poświęcone będzie problematyce interpersonalnych systemów motywacyjnych i ich udziale w procesie traumatyzacji. Poruszymy problematykę wskaźników świadczących o aktywności tych systemów w trakcie psychoterapii oraz znaczeniu budowania przymierza terapeutycznego opartego na systemie motywacyjnym parytetowej kooperacji, załamanich się tegoż przymierza i sposobach jego przywracania. Seminarium nawiązuje do treści książki G. Liottiego i B. Fariny: "Traumatyczny rozwój" oraz przygotowywanej w tym roku do druku książki G.Liottiego i F.Monticielliego; "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej" oraz G. Liottiego: "Interpersonalny wymiar świadomości".

Czytaj więcej

Interpodmiotowość: podejście Sterna a podejście Liottiego - konsekwencje dla psychoterapii

DLA OSÓB, KTÓRE NIE MOGŁY UCZESTNICZYĆ W TYM SEMINARIUM ZORGANIZUJEMY SEMINARIUM W DNIU 11 MAJA W GODZ. 20.00-22.00

 

Zapraszamy na ostatnie w tej edycji "Wstępu do psychotraumatologii" seminarium, które będzie też dobrym wstempem do nowej edycji.

Koncepcja interpodmiotowości budzi coraz większe zainteresowanie w psychologii, psychopatologii i psychoterapii. W czasie seminarium skupimy się na tej koncepcji i przeanalizujemy ją tak w ujęciu Daniela Sterna, jak i w ujęciu Giovanni Liottiego. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie o to, jakie znaczenie ma w psychoterapii.

Czytaj więcej

Przywiązanie a interpodmiotowość - seminarium

Seminarium"Przywiązanie a interpodmiotowość" odbędzie się w innym terminie niż wcześniej planowany - to jest 8 czerwca w godz. 20.00 - 22.00.  

Fundacja w ten właśnie sposób wraca do swoich korzeni, czyli głównej ideii, dla realizacji której powstała - pomocy dzieciom, którym życie nie szczędziło "razów" od samego ich na tym świecie się pojawienia.

Czytaj więcej

Wewnętrzne modele operacyjne a psychoterapia - seminarium

W dniu 24 marca, w godzinach od 22.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium on line, które poświęcone będzie ujawnianiu się wewnętrznych modeli operacyjnych przywiązania w psychoterapii i znaczeniu budowania relacji terapeutycznej w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy.

Seminarium jest wprowadzające w tematyke strategii kontrolujących przywiązania i ich możliwości ujawniania się w trakcie sesji terapeutycznej.

Czytaj więcej