Fundacja Przyjaciele Martynki

Tożsamość rodziny - seminarium

W dniu 8 października w godzinach od 20.00 do 22.00 na takie seminarium zapraszamy uczestników naszych wcześniejszych seminariów, seminarium planowane jest jako cykliczne, będzie więc powtarzane.

Czytaj więcej

Wprowadzenie do psychotraumatologii - seminarium online

 UWAGA!!!

SEMINARIUM odbędzie się w drugim ponadprogramowym terminie 15 października.

 

23 PAŹDZIERNIKA PROF. CRAPARO PEWNIE BĘDZIE CHCIAŁ MÓWIĆ O TYM, CO JEDNAK ŁĄCZY PODEJŚCIE JANETA I FREUDA ODNOŚNIE DYSOCJACJI LUB TEŻ INACZEJ, ŻE NIEKTÓRE KONCEPCJE NIEKONIECZNIE SĄ WE WZAJEMNEJ SPRZECZNOŚCI, DLATEGO TEŻ BARDZO NAM ZALEŻY, BY WCZEŚNIEJ UCZESTNICY MIELI MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ CHOĆ POBIEŻNEGO Z KONCEPCJAMI SAMEGO JANETA.

Pomimo tego, iż rozwój psychotraumatologii dopiero w ostatnich kilkunastu latach jest bardzo intensywny, historia psychotraumatologii jest dłuższa niż historia psychoanalizy. Z tego też powodu nasze seminarium rozpoczniemy od omówienia tego, co do zrozumienia realnych wydarzeń traumatycznych wniósł Pierre Janet (1859 - 1947, publikacje: L'automatisme psychologique {1889}, Etat mental des hysteriques {1893}, Nervoses et idees fixes {1898}, Les obsessions et la psychosthénie {1903}).

Omówimy następnie główne zarzuty, jakie kierował pod adresem psychoanalizy Freuda na Kongresie Medycyny, który odbył się w Londynie w 1913 r.

Omówimy to, jak John Bowlby starał się przywrócić psychoanalizie naukowe podstawy opierając tworzoną przez siebie teorię przywiązania ponownie na biologii, oprócz tego, iż nawiązywał do teorii ewolucji i etologii.

Pozostałą część seminarium poświęcimy zobrazowaniu tego, jak koncepcje Janeta stały się inspiracją dla takich współczesnych badaczy traumy jak Giovanni Liotti, Pat Ogden oraz tego, co do zrozumienia traumy wnosi teoria poliwagalna Porgersa, badania Bruca Perriego oraz rekonstrukcyjna terapia interpersonalna Lorny Smith Benjamin.

Czytaj więcej

Bio-psycho-społeczna reprezentacja ciała a emocje - seminarium online

 

UWAGA!

Na prośby zainteresowanych seminarium powtórzymy 17 września.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Zapraszamy na seminarium, które z pewnością w zupełnie innym świetle każe nam spojrzeć np. na aleksytymię.

Za Maurizio Ceccarellim przytoczymy hierarchiczną strukturę reprezentacji ciała:

- percepcja: ciało wegetatywne, czyli jazobiektem (autor uzasadnia, dlaczego bez łączników użył tego zwrotu, jak kolejnych)

- proste emocje: ciało wegetatywne (jazinnym)

- emocje złożone: schemat ciała (zgrupą)

- język: tożsamość ciała (zespołeczeństwem)

- samoświadomość: tożsamość personalna (zkulturą)

 

Seminarium online odbędzie się 24 lipca br. w godz. od 20.00 do 22.00

Cena seminarium to 80 zł.

 

Relacyjny zwrot w psychoterapii - webinar

UWAGA, KOLEJNY TERMIN SEMINARIUM TO 6 SIERPNIA W GODZ. OD 20.00 DO 22.00

Cena seminarium - 150 zł.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

O teorii przywiązania Bowlbiego powiada się, że jest teorią "mostem", łączy bowiem to, co u człowieka wewnątrzpsychiczne, z jego zewnętrznym środowiskiem relacyjnym.

Znaczenie realnych doświadczeń dla zrównoważonego rozwoju, kiedy środowisko relacyjne jest optymalne lub w rozwoju dysfunkcyjnym lub wręcz traumatycznym prowadzącym do określonych obrazów klinicznych opisanych w DSM przestało być podważane. 

Sama teoria przywiązania została z czasem zintegrowana tak przez psychoanalizę, jak i podejście poznawcze oraz systemowo - relacyjne.

Czytaj więcej

Koncepcja rozpoznania w ewolucjonistycznej teorii motywacji interpersonalnych Giovanni Liottiego - konsekwencje dla psychoterapii

UWAGA!

Seminarium zostanie powtórzone 10 lipca 2020 r.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Przyglądając się jednemu z głównych założeń ewolucjonistycznej teorii motywacji opracowanej przez Giovanni Liottiego i współpracowników, a odnoszącego się do wyselekcjonowanych przez procesy ewolucji interpersonalnych systemów motywacyjnych, czyli 

 

 

Warto zadać sobie pytanie, co się dzieje, gdy tego rozpoznania drugiego jako człowieka nie ma (jak w przypadku dziecka, którego rozwój toczy się w kierunku zaburzeń antyspołecznych), lub gdy jest ono nieciągłe (jak w przypadku rozwoju dziecka, którego rozwój toczy się w kierunku zaburzeń osobowości borderline) według kryteriów rekonstrukcyjnej terapii interpersonalnej Lorny Smith Benjamin.

Czytaj więcej

o efekcie jeżozwierza - czyli jak podać rękę skrzywdzonemu dziecku - seminarium online

UWAGA SEMINARIUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE NA 27 KWIETNIA 2020 R. 

Odwołując się do teorii poliwagalnej Porgesa, do ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego, i "bezgłośnego języka" Hulla na takie seminarium zapraszamy już w marcu.

A zapraszamy rodziców zastępczych, rodziców adopcyjnych, biologicznych rodziców też zapraszamy.

Zapraszamy wszystkich, którzy wierzą w to, iż "samo posiadanie dziecka tak uczyni z ciebie rodzica, jak posiadanie fortepianu uczyni z ciebie pianistę"

Czytaj więcej

Interpodmiotowość wg. TEM - konsekwencje dla psychoterapii - webinar

Odwołując się do modelu trójjednego mózbu MacLeana hierarchiczną organizację systemów motywacyjnych o wrodzonej bazie, o której mówi ewolucjonistyczna teoria opracowana przez Liottiego i współpracowników,  możemy opisać następująco:

Na najbardziej archaicznym poziomie mózgu protogadziego plasują się systemy motywacyjne regulujące nasze relacje ze środowiskiem. Możemy z tego poziomu wymienić system obrony, zachowania homeostazy, polowania (celem zapewnienia sobie pożywienia), terytorialny, seksualny (nie zakładający tworzenia się relatywnie stabilnej pary seksualnej).

Na poziomie limbicznym, zwanym w modelu MackLeana neossaczym lokują się systemy motywacyjne, na których najbardziej skupia się ewolucjonistyczna teoria motywacji - systemy motywacyjne, które regulują nasze interakcje i relacje międzyludzkie. Najbardziej znanym z tych systemów jest z pewnością system motywacyjny przywiązania, kompatybilnym do niego systemem jest system opieki, pozostałe zaś to system rywalizacji (albo inaczej rangi), system parytetowej współpracy, system seksualny zakładający formowanie się relatywnie stałej pary seksualnej, system motywacyjny zabawy społecznej oraz ten afiliacji do grupy.

Na najwyższym poziomie kory nowej znajdują się zaś systemy wiedzy, motywacja interpodmiotowa, struktura nadawania znaczeń.

Czytaj więcej

Liotti's model w świetle toeorii poliwagalnej Porgesa

Uwaga seminarium zostanie powtórzone 8 kwietnia 2020 r. w godz. od 20.00 do 22.00
link do formularza rejestracyjnego tutaj
Liotti's model - tak nazwano model dynamiki motywacyjnej w odpowiedzi na sytuację traumatyczną opracowany przez Giovanni Liottiego. Dynamika ta odnosi się do dwóch aktywujących się wówczas systemów - wyselekcjonowanych przez procesy ewolucji- których ewolucjonistycznym celem jest obrona własnego życia: ewolucjonistycznie starszego systemu obrony i rozwiniętego później systemy przywiązania. Rozpatrzenie tej dynamiki motywacyjnej w świetle teorii poliwagalnej Porgersa, bardzo ten model wzbogaca i lepiej też pozwala zrozumieć strategie kontrolujące występujące po wczesnym przywiązaniu zdezorganizowanym.

Czytaj więcej