Fundacja Przyjaciele Martynki

Sytuacja potencjalnie traumatyczna - seminarium

W dniu 28 września w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium, na którym oprócz skutecznych terapii PTSD i PTSDc chcielibyśmy przedstawić koncepcję relacyjnej rezyliencji, bo tą koncepcję w najbliższych miesiącach chcielibyśmy przybliżyć. Osobom zainteresowanym psychoterapią rodziny polecamy zaś koncepcję rezyliencji rodziny. My będziemy o niej mówić za kilka miesięcy.

Czytaj więcej

Trauma i interpodmiotowość - międzynarodowa konferencja

 

 Wyniki badań A. Schore’a wskazują jednoznacznie, że głównym predyktorem zaburzeń posttraumatycznych w okresie dorastania i dorosłości jest przywiązanie zdezorganizowane/zdezorientowane w pierwszym dzieciństwie. (Schore, 2002). 

Wielu badaczy oraz psychoterapeutów zajmujących się zaburzeniami posttraumatycznymi zgadza się z tezą, iż poznanie i zrozumienie mechanizmów traumatyzacji logicznie związane jest z doborem rodzaju oddziaływań wspierających i psychoterapii, które można podzielić na dwie ogólne kategorie: top down i bottom up.

A jak było? Oto fragment zarejestrowanego wystąpienia dr Onofri 

 

 

Czytaj więcej

teoria multimotywacyjna Liottiego a trauma relacyjna - webinarium

UWAGA NA PROŚBĘ ZAINTERESOWANYCH SEMINARIUM ZOSTANIE POWTÓRZONE 13 lipca 

W dniu 14 kwietnia w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na webinarium, które poświęcone będzie problematyce interpersonalnych systemów motywacyjnych i ich udziale w procesie traumatyzacji. Poruszymy problematykę wskaźników świadczących o aktywności tych systemów w trakcie psychoterapii oraz znaczeniu budowania przymierza terapeutycznego opartego na systemie motywacyjnym parytetowej kooperacji, załamanich się tegoż przymierza i sposobach jego przywracania. Seminarium nawiązuje do treści książki G. Liottiego i B. Fariny: "Traumatyczny rozwój" oraz przygotowywanej w tym roku do druku książki G.Liottiego i F.Monticielliego; "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej" oraz G. Liottiego: "Interpersonalny wymiar świadomości".

Czytaj więcej

Interpodmiotowość: podejście Sterna a podejście Liottiego - konsekwencje dla psychoterapii

DLA OSÓB, KTÓRE NIE MOGŁY UCZESTNICZYĆ W TYM SEMINARIUM ZORGANIZUJEMY SEMINARIUM W DNIU 12 WRZEŚNIA W GODZ. 20.00-22.00

 

Koncepcja interpodmiotowości budzi coraz większe zainteresowanie w psychologii, psychopatologii i psychoterapii. W czasie seminarium skupimy się na tej koncepcji i przeanalizujemy ją tak w ujęciu Daniela Sterna, jak i w ujęciu Giovanni Liottiego. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie o to, jakie znaczenie ma w psychoterapii.

Czytaj więcej

przywiązanie a psychosomatyka - seminarium

 

 Centrum Psychotraumatologii

i

Fundacja Przyjaciele Martynki

zapraszają na seminarium online:

 

"Przywiązanie a psychosomatyka" 

 

 

Przyzwyczailiśmy się już do analizowania wpływu stylu przywiązania na rozwój psychiczny dziecka oraz przeróżne aspekty funkcjonowania osoby dorosłej. Również do analizowania stylu przywiązania pod kątem rozwoju potencjalnej psychopatologii. Dziś z przyjemnością zapraszamy na seminarium, na którym analizie poddamy wpływ stylu przywiązania zdezorganizowanego na rozwój chorób somatycznych, w tym nowotworowych.

Program seminarium:

Dezorganizacja przywiązania jako czynnik podatności na zaburzenia post-traumatyczne i choroby (w tym nowotworowe)

  1. Przywiązanie bezpieczne i neurobiologia
  2. Przywiązanie pozabezpieczane i zdezorganizowane
  3. Neurobiologia przywiązania zdezorganizowanego
  4. Przywiązanie zdezorganizowane i podatność na psychopatologię
  5. Zaburzenia post-traumatyczne i dysregulacja neuro-fizjologiczna
  6. Od dysregulacji neurofizjologicznej do podatności na choroby somatyczne

Czytaj więcej

psychoterapia traumy - webinarium

Uwaga!!!seminarium z dnia 10 lutego zostało przeniesione na 23 lutego.

Na każdym seminarium, na którym poruszaliśmy mechanizmy i procesy prowadzące do powstania zaburzeń posttraumatycznych u dzieci i młodzieży wspominaliśmy o tym, jakie to ma znaczenie dla psychoterapii. Mówiliśmy również o tym, dlaczego psychoterapiia oparta jedynie na teorii przywiązania w przypadkach traumy rozwojowej, czy też chronicznej, może mieć przeciwne skutki do zamierzonych. Kolejne trzy seminaria poświęcimy przybliżeniu tych form psychoterapii (z których każda integruje wiedzę z teorii przywiązania).

Czytaj więcej