Fundacja Przyjaciele Martynki

F.Gazzillo, V.Lingiardi: Osobowość i jej zaburzenia - książka, zapowiedź

W ramach psychologii dynamicznej, ten ważny podręcznik traktuje ocenę i terapię zaburzeń osobowości w duchu nieustającego uaktualniania (odniesienia diagnostyczne do DSM5), integrując wkład psychologii akademickiej, psychiatrii, neuronauk, teorii przywiązania i podejścia poznawczo-behawioralnego. Po przeglądzie głównych modeli osobowości, część pierwsza traktuje o wpływie traumy na rozwój umysłu, relacji pomiędzy psychopatologią, mentalizacją a mechanizmami obronnymi, o związku pomiędzy płcią, orientacją seksualną a osobowością. Część druga, poświęcona zaburzeniom osobowości, stanowi przegląd charakterystyki opisowej, modeli rozumienia i najbardziej skutecznych podejść terapeutycznych. W części trzeciej zilustrowane zostają główne modele opisowe i wyjaśniające najbardziej rozpowszechnione zaburzenia kliniczne: schizofrenia, zaburzenia nastroju, lękowe, fobiczne i obsesyjne,uzależnienia od leków psychotropowych (narkotyków), psychosomatyczne i hipochondria.

Kontrakt na taką książkę dyskutujemy. Więcej informacji wkrótce. Mamy bowiem do wyboru alternatywne tytuły książek z ciekawym odwołaniem do diagnozy interpersonalnej i analizy zaburzeń osobowości w oparciu o SASB (Structural Analysis of Social Behavior) Lory Smith Benjamin. Książka o tyle ciekawa, że - o ile autorka swój sposób analizy oparła na metodzie retrospektywnej, na podstawie rekonstrukcji historii życia swoich dorosłych pacjentów - autor książki dodaje do tego swoje komentarze prospektywne na podstawie obserwacji skrzywdzonych dzieci i dorastających. 

Mamy ciężki orzech do zgryzienia z tym wyborem.