Fundacja Przyjaciele Martynki

Lavelli: "Interpodmiotowość. Źródła i początkowy rozwój" książka, zapowiedź

Profesor Lavelli w swojej książce omawia najważniejsze koncepcje badaczy z nurtu określanego jako infante research: C.Trevarthen, A. Meltzoff, A. Fogel, E. Tronick, B. Beebe, D. Stern, K. Kaye.