Fundacja Przyjaciele Martynki

Loading…

Kryzys w cyklu rozwoju rodziny

Zobacz więcej...
  • 0
  • 1
  • 2

Bycie świadkiem przemocy, traumatyczne separacje, krzywdzenie dziecka - książka, zapowiedź

No to przebiegłam wzrokiem nową książkę do tłumaczenia. Do czego się autorzy odnoszą? By wymienić zaczynając od tego, co już niektórzy mogli poznać i zrozumieć: Liotti, Farina: "Traumatyczny rozwój"; Liotti, Monticelli:"Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej"; Liotti: "Interpersonalny wymiar świadomości"; Onofri La Rosa: "Załoba". Ponadto do koncepcji Shora, Gallese, Perry'ego, teorii poliwagalnej Porgesa, biologii interpersonalnej Siegela. 

 
Książka ukaże się na początku następnego roku, najpóźniej do czerwca.
Książka porusza problematykę konfliktowych separacji/rozwodu rodziców, przemocy domowej, różnorodnych form krzywdzenia dziecka, ale też straty i żałoby w rodzinie. Książka pisana pod redakcją Roberty Luberti i Cateriny Grapolini zaczna się od przytoczenia definicji, opisu każdego z wymienionych w tytule zjawisk, by później przejść do możliwych do zastosowania form chronienia dzicka i dorosłych i oddziaływań psychoterapeutycznych (dużo będzie o możliwościach zastosowania EMDR)