Fundacja Przyjaciele Martynki

spotkanie z teorią przywiązania i zwrot "relacyjny" psychoterapii poznawczej

     Benedetto Farina i Giovanni Liotti, autorzy książki: "Traumatyczny rozwój" wyjaśniają w tak zatytułowanym artykule - jaki zaporzyczyliśmy do naszego - jaki wpływ na psychoterapię poznawczą, której sztandarową postacią we Włoszech jest Giovanni Liotti, wywarła długoletnia przyjaźń tegoż Liotti'ego z Johnem Bowlby'm. Panowie poznali się na Kongresie w Rzymie, a może bardziej poprawnie, ten Kongres zainicjował ich znajomość. Ich myśli wzajemnie na siebie wpływały i gdyby spojrzeć na rozwój podejścia poznawczego we Włoszech, to z pewnością zaowocowało to owym zwrotem "relacyjnym", czyli ewolucji w kierunku, który dzisiaj określany jest jako poznawczo-ewolucjonistyczny, opartym na wielu ideach Bowlby'ego i na koncepcji interpodmiotowości, która z nich wynika.

Czytaj więcej