Fundacja Przyjaciele Martynki

F.Gazzillo, V.Lingiardi: Osobowość i jej zaburzenia - książka, zapowiedź

W ramach psychologii dynamicznej, ten ważny podręcznik traktuje ocenę i terapię zaburzeń osobowości w duchu nieustającego uaktualniania (odniesienia diagnostyczne do DSM5), integrując wkład psychologii akademickiej, psychiatrii, neuronauk, teorii przywiązania i podejścia poznawczo-behawioralnego. Po przeglądzie głównych modeli osobowości, część pierwsza traktuje o wpływie traumy na rozwój umysłu, relacji pomiędzy psychopatologią, mentalizacją a mechanizmami obronnymi, o związku pomiędzy płcią, orientacją seksualną a osobowością. Część druga, poświęcona zaburzeniom osobowości, stanowi przegląd charakterystyki opisowej, modeli rozumienia i najbardziej skutecznych podejść terapeutycznych. W części trzeciej zilustrowane zostają główne modele opisowe i wyjaśniające najbardziej rozpowszechnione zaburzenia kliniczne: schizofrenia, zaburzenia nastroju, lękowe, fobiczne i obsesyjne,uzależnienia od leków psychotropowych (narkotyków), psychosomatyczne i hipochondria.

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej - G. Liotti, F. Monticelli

Po książce o traumatycznym rozwoju, proponujemy czytelnikom kolejny polski przekład książki autorstwa/współautorstwa Giovanni Liottiego. Tym razem o systemach motywacyjnych, o istnieniu których każdy psychoterapeuta dobrze, by wiedział.

Nazwałam sobie "prywatnie" trzy książki Liottiego "Trylogią terapeutyczną". Te książki to: "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej", "Teoria i klinika przymierza terapeutycznego" i "Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych"

Liotti uwielbiał metafory, na jego cześć ukułam taką: "Jeśli psychoterapeuta rzeczywiście zrozumie to, co pisze Liotti, to jego sposób prowadzenia psychoterapii dozna eisteinowskiego przeskoku na wyższą orbitę jakości psychoterapii"

Czytaj więcej