Fundacja Przyjaciele Martynki

Krótki wstęp do Control-Mastery Theory - cz. I

Za zgodą dr Francesco Gazzillo z Control - Mastery Theory Italian Group (www.cmt-ig.org) udostępniamy tłumaczenie artykułu znajdującego się na stronie CMT-IG: "Krótki wstęp do Control - Mastery Theory". 

 W artykule znajdą zainteresowani krótkie omówienie głównych koncepcji Control Mastery Theory: centralne znaczenie adaptacji i poczucia bezpieczeństwa, przekonania i przekonania patogenne, test, interpersonalne poczucie winy, nieświadomy plan pacjenta, skuteczna interpretacja i komunikacja, wybranie właściwej postawy, coaching, praca ze snem i fantazjami. Aktualnie umieszczone są na stronie pierwsze fragmenty tłumaczenia artykułu, sukcesywnie zaś kolejne fragmenty.

Czytaj więcej

Krótki wstęp do Control-Mastery Theory - cz. II

Jak to zobaczyliśmy, patogenne przekonania sprawiają, że osiągnięcie zdrowych i budzących przyjemność celów przeżywane jest jako zagrażające. Z tego właśnie powodu poczucie bezpieczeństwa i zdolność panowania [nad trudnościami] jednostki zmniejszają się. W konsekwencji za każdym razem, gdy jest to możliwe jednostka poddaje próbie swoje patogenne przekonania mając nadzieję na zaprzeczenie im. To poddawanie próbie nazywane jest testem. Test to działania poddawania próbie, które z reguły planowane są nieświadomie a celem ich jest sprawdzenie, czy wyobrażane sobie zagrożenie związane z jednym lub większą liczbą patogennych przekonań jest nadal aktualne.  

Czytaj więcej

Antonio Onofri, Cecilia La Rosa: Żałoba.Podejście poznawczo-ewolucjonistyczne - książka

 

Podobnie jak w przypadku książki o traumatycznym rozwoju (której książka o żałobie jest uzupełnieniem) pisana jest ona w tym samym podejściu: poznawczo-ewolucjonistycznym.

Książka nie jest podręcznikiem terapii EMDR, psychoterapii sensomotorycznej, ani poznawczo-ewolucjonistycznej. Zawarte w książce skale i protokoły mają wartość jedynie informacyjną!

Recenzja książki terapeutów Fundacji "Nagle sami", pracujących z osobami po doświadczeniu straty, dostępna jest tutaj

Czytaj więcej

G.Liotti, F.Monticelli:"Teoria i klinika przymierza terapeutycznego" - zapowiedź ksiażki

 

Miło nam poinformować, że książka ukaże się w październiku tego roku.

Książka będzie lekturą obowiązkową na szkolenie z AIMIT.

 

W serii wydawniczej - nazwijmy ją roboczo - "Giovanni Liotti - dziela wybrane" (bo wszystkich książek, których Giovanni Liotti jest autorem lub współautorem z pewnością nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć) do wydania szykujemy kolejne dwie książki.

Czytaj więcej