Fundacja Przyjaciele Martynki

Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej - G. Liotti, F. Monticelli

Książka będzie dostępna juz w komplecie z podręcznikiem AIMIT po 15 września

 

Po książce o traumatycznym rozwoju, proponujemy czytelnikom kolejny polski przekład książki autorstwa/współautorstwa Giovanni Liottiego. Tym razem o systemach motywacyjnych, o istnieniu których każdy psychoterapeuta dobrze, by wiedział.

Nazwałam sobie "prywatnie" trzy książki Liottiego "Trylogią terapeutyczną". Te książki to: "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej", "Teoria i klinika przymierza terapeutycznego" i "Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych"

Czytaj więcej

Od dołu ku górze (i z powrotem) - zapowiedź książki

Taki mamy intrygujący tytuł nowej książki do tłumaczenia (bo kto jak nie Fundacja?). 

Postawiliśmy sobie ambitne w Polsce zadanie zrealizować, czyli pokazać, jak w ostatnim czasie zmienia się psychoterapia. O il John Bowlby wykazał, jak ważne są realane doświadczenia relacji z wczesnego dzieciństwa, Allan Shore i Daniel Siegel mówią o neurobiologii relacyjnej, czyli o tym, jak te wczesne realne doświadczenia dziecka relacji z głównym opiekunem "rzeżbią" wrodzoną strukturę mózgu dziecka, Liotti i badacze nurtu infante research idą dalej i pokazują, jakie jest znaczenie interpodmiotowości ("interpersonalności", znaczących relacji podmiotu), Vittorio Gallese i Massimo Ammaniti mówią o narodzinach interpodmiotowości i "ucieleśnionej symulacji" w sobie właściwy sposób, Porges powiada, że relacyjność jest "biologicznym imperatywem człowieka", wydaje się oczywiste, że schyłek tak rozwoju psychicznego wyizolowanej jednostki, tak w kierunku optymalnym, jak i w kierunku psychoparologii odszedł do historii. 

My zaś staramy sie przybliżyć przede wszystkim to, jak te odkrycia z dziedziny psychologii rozwojowej przekładają się na psychoterapię i znaczenia relacji psychoterapeutycznej, jako specyficzneo czynnika leczniczego niezależnie od podejścia psychoterapeutycznego.    

Książka jest autorstwa Cecyli La Rosa i Antoniego Onofri. Autorów czytelnicy z książki o żałobie i psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej już dobrze znają, mogli też przeczytać o psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej, psychoterapii sensomotorycznej i terapii EMDR. Dwie ostatnie terapie zaliczają się do terapii określanych jako botto-up ponieważ kanałem dostępu jest ciało, natomiast terapia przesuwa się też oczywiście w kierunku odwrotnym, czyli top-down.

Czytaj więcej

F.Gazzillo, V.Lingiardi: Osobowość i jej zaburzenia - książka, zapowiedź

W ramach psychologii dynamicznej, ten ważny podręcznik traktuje ocenę i terapię zaburzeń osobowości w duchu nieustającego uaktualniania (odniesienia diagnostyczne do DSM5), integrując wkład psychologii akademickiej, psychiatrii, neuronauk, teorii przywiązania i podejścia poznawczo-behawioralnego. Po przeglądzie głównych modeli osobowości, część pierwsza traktuje o wpływie traumy na rozwój umysłu, relacji pomiędzy psychopatologią, mentalizacją a mechanizmami obronnymi, o związku pomiędzy płcią, orientacją seksualną a osobowością. Część druga, poświęcona zaburzeniom osobowości, stanowi przegląd charakterystyki opisowej, modeli rozumienia i najbardziej skutecznych podejść terapeutycznych. W części trzeciej zilustrowane zostają główne modele opisowe i wyjaśniające najbardziej rozpowszechnione zaburzenia kliniczne: schizofrenia, zaburzenia nastroju, lękowe, fobiczne i obsesyjne,uzależnienia od leków psychotropowych (narkotyków), psychosomatyczne i hipochondria.

Czytaj więcej