Fundacja Przyjaciele Martynki

"Samo posiadanie dziecka uczyni z was rodziców nie bardziej niż posiadanie fortepianu uczyni z was pianistów" (M.Levine).

Parafrazując piękne zdanie Marco Chistolini mówiące o tym,  że więcej hałasu (forte) robi jedno drzewo, które upada, niż puszcza, która rośnie (piano), Fundacja mówić będzie o ciszy i skupieniu, które "cicho" pozwalają wzrastać. 

Fundacja Przyjaciele Martynki założona została w maju 2012 roku. Naszym celem jest podejmowanie wszelkich działań dobro dziecka chroniących. Wspieranie rodzicielstwa, wszelkich form pieczy zastępczej i opieki nad dzieckiem. Nazwa Fundacji nawiązuje do Martynki, bohaterki książki włoskiego psychoterapeuty Antonio D'Andrea: „Czas oczekiwania". Martynka została opuszczona przez rodziców i przebywa w domu dziecka.  Autor poprzez rozmowę dziewczynki z Konstruktorem Mostów – życzliwym dorosłym – przedstawia jej przeżycia, lęki, obawy oraz nadzieje i pragnienia, by ponownie mogła czuć się czyjąś córką, być czyimś dzieckiem.

Dlatego też działalność Fundacji ma na celu działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Cele te zamierzamy realizować poprzez wymianę doświadczeń między profesjonalistami organizując w tym celu szkolenia, seminaria i konferencje oraz prowadząc działalność wydawniczą, a także nawiązując współpracę z innymi organizacjami, których cele działania zbieżne są z celami Fundacji.

Jakich działań nie prowadzimy:

  • nie prowadzimy szkoleń przygotowujących do adopcji
  • nie uczestniczymy w jakiejkolwiek formie w procedurach adopcyjnych ani krajowych, ani zagranicznych