Fundacja Przyjaciele Martynki

Trauma, Trauma,

  • W dniu 23 kwietnia 2020 r. w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na webinar poświęcony przeanalizowaniu związku między przywiązaniem a interpodmiotowością

  • UWAGA!!!

     Informacja o dostępnych książkach i zapowiedziach kolejnych autorstwa G.Liottiego oraz A.Onofriego tutaj

     Wyniki badań A. Schore’a wskazują jednoznacznie, że głównym predyktorem zaburzeń posttraumatycznych w okresie dorastania i dorosłości jest przywiązanie zdezorganizowane/zdezorientowane w pierwszym dzieciństwie. (Schore, 2002). 

    Wielu badaczy oraz psychoterapeutów zajmujących się zaburzeniami posttraumatycznymi zgadza się z tezą, iż poznanie i zrozumienie mechanizmów traumatyzacji logicznie związane jest z doborem rodzaju oddziaływań wspierających i psychoterapii, które można podzielić na dwie ogólne kategorie: top down i bottom up.

    A jak było? Oto fragment zarejestrowanego wystąpienia dr Onofri