Fundacja Przyjaciele Martynki

teoria przywiązania,

 • By przybliżyć, o czym będzie traktowała książka profesor Grazii Attili: Przywiązanie a ewlocjunistyczne formowanie sie umysłu", taki fragment z rozdziału o historii powstania teorii przywiązania Bowlby'ego:

 • UWAGA 

  II EDYCJA SZKOLENIA ODBĘDZIE SIĘ JESIENIĄ 2018 R. W POZNANIU 

  W TERMINACH 28-29 WRZEŚNIA, 16-17 LISTOPADA, 23-24 LISTOPADA

  W szkoleniu mogą uczestniczyc przede wszystkim uczestnicy szkolenia: "Zastosowanie kliniczne teorii polimotywacyjnej"

  Zapisy trwają do 15 maja br.

   

   

  Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego psychoterapii poznawczo - ewolucjonistycznej i przymierza terapeutycznego. Mamy nadzieję, że szkolenie może ofiarować psychoterapeutom - niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej- cenne wskazówki do rozumienia procesu terapeutycznego i narzędzia, które będą pomocne w ich pracy psychoterapeutycznej.

  Szkolenie jest wprowadzeniem do kolejnego szkolenia o przymierzu terapeutycznym konstruowanym w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy, który w największym stopniu przyczynia się do wzrostu zdolności metapoznawczych (które Fonagy nazywa zdolnościami mentalizacji), możliwości jego załamania się w trakcie psychoterapii i jego przywracaniu. Pierwsze szkolenie o konstruowaniu przymierza terapeutycznego planowane jest na jesień 2018 r.

  Szkolenie o systemach motywacyjnych jest też wprowadzeniem do szkolenia będącego wprowadzeniem do Master Control Theory, czyli psychoterapii opartej o plan pacjenta Weissa (które planujemy również na październik 2018 r. ) oraz szkolenia na temat zaburzeń seksualnych (włącznie z terapią sprawców przemocy seksualnej).

  Osoby zainteresowane zapraszamy na szkolenie online, które poprowadzi dr Fabio Monticelli w dniach 23-24 marca br., a które jest wprowadzeniem do jesiennego szkolenia stacjonarnego informacje o szkoleniu tutaj 

 •  

  Już zapraszamy na przyszłoroczną konferencję, na której zainteresowani będą mogli posłuchać o ewolucjonistycznej teorii motywacji i jej klinicznym zastosowaniu.

 • Nastepna konferencja poświęcona tej problematyce odbędzie się 19 maja 2018 r. w Poznaniu

  więcej informacji tutaj 

   Wyniki badań A. Schore’a wskazują jednoznacznie, że głównym predyktorem zaburzeń posttraumatycznych w okresie dorastania i dorosłości jest przywiązanie zdezorganizowane/zdezorientowane w pierwszym dzieciństwie. (Schore, 2002). 

  Wielu badaczy oraz psychoterapeutów zajmujących się zaburzeniami posttraumatycznymi zgadza się z tezą, iż poznanie i zrozumienie mechanizmów traumatyzacji logicznie związane jest z doborem rodzaju oddziaływań wspierających i psychoterapii, które można podzielić na dwie ogólne kategorie: top down i bottom up.

  A jak było? Oto fragment zarejestrowanego wystąpienia dr Onofri 

   

   

 • NOWE TERMINY SZKOLENIA:

  20 KWIECIEŃ W GODZINACH OD 20.00 DO 22.15

  27 KWIECIEŃ W GODZINACH OD 20.00 DO 22.15

  15 CZERWCA W GODZ. OD 20.00 DO 22.15

  6 LIPIEC OD 20.00 DO 22.15 

  Ponieważ tym razem nacisk będzie położony bardziej na praktyke,

  lekturami obowiązkowymi na szkolenie są:

  G.Liotti, B.Farina:"Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego"

  oraz

  G.Liotti, F.Monticelli: "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT"

   

  System motywacyjny przywiązania jest z pewnością jednym z najbardziej znanych. Czytelnicy książki o traumatycznym rozwoju wiedzą już, iż systemów motywacyjnych z poziomu limbicznego (na którym umieszcza autor interpersonalne systemy motywacyjne) Liotti wymienia co najmniej pięć: przywiązania, opieki, seksualny (związany z tworzeniem się pary), rangi i parytetowej współpracy. Każdemu z tych systemów odpowiada charakterystyczna sekwencja następujących po sobie emocji związana z zagrożeniem osiągnięcia celu lub też z jego osiągnięciem.