Fundacja Przyjaciele Martynki

relacyjna trauma wczesnodziecięca,

 • Książka jest ponownie dostępna!!!

 • W serii wydawniczej - nazwijmy ją roboczo - "Giovanni Liotti - dziela wybrane" (bo wszystkich książek, których Giovanni Liotti jest autorem lub współautorem z pewnością nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć) Centrum Psychologii relacyjnej - Hanna Michalska, wraz z Fundacją do wydania szykują kolejne dwie książki.

 • UWAGA 

  Program szkolenia został włączony do programu szkolenia z psychotraumatologii

   http://www.fundacjaprzyjacielemartynki.pl/aktualno%C5%9Bci/59-psychotraumatologia-okresu-rozwojowego-szkolenie.html 

   

  Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego psychoterapii poznawczo - ewolucjonistycznej i przymierza terapeutycznego. Mamy nadzieję, że szkolenie może ofiarować psychoterapeutom - niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej- cenne wskazówki do rozumienia procesu terapeutycznego i narzędzia, które będą pomocne w ich pracy psychoterapeutycznej.

  Szkolenie jest wprowadzeniem do kolejnego szkolenia o przymierzu terapeutycznym konstruowanym w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy, który w największym stopniu przyczynia się do wzrostu zdolności metapoznawczych (które Fonagy nazywa zdolnościami mentalizacji), możliwości jego załamania się w trakcie psychoterapii i jego przywracaniu. Pierwsze szkolenie o konstruowaniu przymierza terapeutycznego planowane jest na jesień 2018 r.

  Szkolenie o systemach motywacyjnych jest też wprowadzeniem do szkolenia będącego wprowadzeniem do Master Control Theory, czyli psychoterapii opartej o plan pacjenta Weissa.

 • W dniu 27 września w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium on line poświęcone koncepcji strategii kontrolujących przywiązania, występujących często po wczesnodziecięcym przywiązaniu zdezorganizowanym oraz ich interpersonalnym (albo interpodmiotowym) wymiarze, a także ich znaczenia dla rozwoju.

 • Taki mamy intrygujący tytuł nowej książki do tłumaczenia (bo kto jak nie Fundacja?). 

  Postawiliśmy sobie ambitne w Polsce zadanie zrealizować, czyli pokazać, jak w ostatnim czasie zmienia się psychoterapia. O il John Bowlby wykazał, jak ważne są realane doświadczenia relacji z wczesnego dzieciństwa, Allan Shore i Daniel Siegel mówią o neurobiologii relacyjnej, czyli o tym, jak te wczesne realne doświadczenia dziecka relacji z głównym opiekunem "rzeżbią" wrodzoną strukturę mózgu dziecka, Liotti i badacze nurtu infante research idą dalej i pokazują, jakie jest znaczenie interpodmiotowości ("interpersonalności", znaczących relacji podmiotu), Vittorio Gallese i Massimo Ammaniti mówią o narodzinach interpodmiotowości i "ucieleśnionej symulacji" w sobie właściwy sposób, Porges powiada, że relacyjność jest "biologicznym imperatywem człowieka", wydaje się oczywiste, że schyłek tak rozwoju psychicznego wyizolowanej jednostki, tak w kierunku optymalnym, jak i w kierunku psychoparologii odszedł do historii. 

  My zaś staramy sie przybliżyć przede wszystkim to, jak te odkrycia z dziedziny psychologii rozwojowej przekładają się na psychoterapię i znaczenia relacji psychoterapeutycznej, jako specyficzneo czynnika leczniczego niezależnie od podejścia psychoterapeutycznego.    

  Książka jest autorstwa Cecyli La Rosa i Antoniego Onofri. Autorów czytelnicy z książki o żałobie i psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej już dobrze znają, mogli też przeczytać o psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej, psychoterapii sensomotorycznej i terapii EMDR. Dwie ostatnie terapie zaliczają się do terapii określanych jako botto-up ponieważ kanałem dostępu jest ciało, natomiast terapia przesuwa się też oczywiście w kierunku odwrotnym, czyli top-down.

 •  

  Już zapraszamy na przyszłoroczny workshop, na którym zainteresowani będą mogli posłuchać o ewolucjonistycznej teorii motywacji i jej klinicznym zastosowaniu.

 • Zapraszamy na seminarium online, na którym postaramy się przybliżyć model wzajemnej regulacji E. Tronicka oraz jego zastosowanie w psychoterapii. 

 • Książka będzie dostępna juz w komplecie z podręcznikiem AIMIT po 15 września

   

  Po książce o traumatycznym rozwoju, proponujemy czytelnikom kolejny polski przekład książki autorstwa/współautorstwa Giovanni Liottiego. Tym razem o systemach motywacyjnych, o istnieniu których każdy psychoterapeuta dobrze, by wiedział.

  Nazwałam sobie "prywatnie" trzy książki Liottiego "Trylogią terapeutyczną". Te książki to: "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej", "Teoria i klinika przymierza terapeutycznego" i "Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych"

 •  Centrum Psychologii Relacyjnej zaprasza na szkolenie:

   

  PSYCHOTRAUMATOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY

   

  TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - te trzy koncepcje będą filarami naszego szkolenia z psychotraumatologii.

  Najbliższe miesiące upłyną nam pod znakiem zmierzenia się z taką problematyką. Jak powiedział - znany już niektórym dr Giovanni Tagliavini - nasz stosunek do relacyjnej traumy jest często dialektyczny i oscyluje pomiędzy dwoma biegunami - oskarżycielskim vs uniewinniającym. Są ci, którzy oskarżają o konsekwencje traumy (zwłaszcza, gdy konsekwencje te trwają lata, albo ujawniają się po latach) samą ofiarę tejże traumy i tacy, którzy tą traumą wszystko chcieliby wytłumaczyć, zrzucając wszystko, co w życiu ofiary się wydarza na traumatyczne wydarzenia - często z dalekiej przeszłości. Jest jeszcze jedna kategoria ludzi, która jakby problem wczesnej relacyjnej traumy omija wielkim łukiem (zaczynając od dziadka Freuda), jest dla nich samych być może zbyt bolesnym podjęcie tematu i niczym dzieci twierdzą, że jak problemu nie widzę, to on nie istnieje (pewnie nawet znajdą uzasadnienie w koncepcjach filozoficznych).

  Fundacja proponuje tym, którzy - metodą greckiego złotego środka - nie mają ochoty pomiędzy biegunami oscylować, szkolenie na temat psychotraumatologii okresu rozwojowego. Mottem tegoż seminarium niech będą słowa ciągle dr Tagliavini wygłoszone na seminarium w Warszawie 23 maja ubiegłego roku: "Funkcją umysłu człowieka jest przede wszystkim integracja. Jeśli ta integracja jest z powodu traumy uniemożliwiona (dysocjacja jako dys-integracja czyli brak integracji ) świadomość będzie w nieskończoność próbowała podjąć swoją najważniejszą funkcję - integracji. Zadaniem profesjonalistów jest wspieranie tych prób". 

 •  

   

   

  UWAGA

  Po dłuższej przerwie miło nam poinformować o tym, że wznawiamy cykl seminariów na ten temat. Seminaria wzbogacone o to, co nowego do tej dziedziny wniosła teoria Porgesa

  czyli o to, co dzisiaj uznaje się za traumę chroniczną, albo złożoną

  seminarium on line odbędzie się 20 lipca 2016 w godzinach 9.00 - 14.00

  W stosuku do wcześniejszych tematyka skoncentruje się najbardziej na interpodmiotowości analizując to jaki wkład w zrozumienie traumy wnosi teoria przywiązania Bowlby'ego, teoria poliwagalna Porgesa i teoria polimotywacyjna Liottiego 

   

   

   

   

  Odtworzenie seminarium prowadzonego 6 czerwca przez dr Giovanni Tagliavini. 

   

  Odbędą się on line i poświęcone będą zdefiniowaniu tego, jakie sytuacje mogą być potencjalnie traumatyczne, kiedy uruchamiają one mechanizmy traumatyzacji oraz przedstawienie tych mechanizmów. Mówić będziemy o tym, co nowego w zrozumienie traumy i dysocjacji oraz samego przywiązania wnosi teoria poliwagalna Porgesa. Mówić będziemy o symptomach wczesnej traumy relacyjnej (i dlaczego system motywacyjny przywiązania jest tak ważny) w kryteriach diagnostycznych DSM5, wskaźnikach traumatyzacji; dysocjacji i jej formach, terapii skoncentrowanej na ciele i opartej na mentalizacji. 

 • Nastepna konferencja poświęcona tej problematyce odbędzie się 19 maja 2018 r. w Poznaniu

  więcej informacji tutaj 

   Wyniki badań A. Schore’a wskazują jednoznacznie, że głównym predyktorem zaburzeń posttraumatycznych w okresie dorastania i dorosłości jest przywiązanie zdezorganizowane/zdezorientowane w pierwszym dzieciństwie. (Schore, 2002). 

  Wielu badaczy oraz psychoterapeutów zajmujących się zaburzeniami posttraumatycznymi zgadza się z tezą, iż poznanie i zrozumienie mechanizmów traumatyzacji logicznie związane jest z doborem rodzaju oddziaływań wspierających i psychoterapii, które można podzielić na dwie ogólne kategorie: top down i bottom up.

  A jak było? Oto fragment zarejestrowanego wystąpienia dr Onofri 

   

   

 • W dniu 15 listopada 2017 r. w godzinach 20,00 - 22,00 zapraszamy na seminarium on line, którego tematem będzie przybliżenie teorii poliwagalnej Porgesa, a szczególnie tego, co wnosi do zrozumienia rozwoju normatywnego i nienormatywnego, w tym traumy rozwojowej".

 • Szanowni Państwo,

  Zapraszamy na seminarium poświęcone psychoterapii osób z pozabezpiecznymi stylami przywiązania.

  Seminarium poprowadzi dr Fabio Moticelli psychiatra, psychoterapeuta, wykładowca i superwizor w SITCC, APC (Stowarzyszeniu Psychologii Poznawczej) i ARPAS (Stowarzyszeniu Badań nad  Psychopatologia Przywiązania i Rozwojową).

  Dr F. Monticelli jest przedstawicielem podejścia poznawczo-ewolucyjnistycznego, współautorem książek  (wraz z Giovannim Liottim) "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT" (2008), "Teoria i klinika przymierza terapeutycznego" (2014) oraz "Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych. Teoria, badania, klinika" (2017)

  oraz wielu artykułów poświęconych psychopatologii i psychoterapii.  W swoim dorobku odwołuje się do neuronauki, psychoanalizy, teorii przywiązania, psychologii ewolucyjnej i psychologii poznawczej.

  W trakcie warsztatu będziemy mogli zapoznać się z:

  - podstawami podejścia poznawczo-ewolucyjnego, również jako podejścia psychoterapeutycznego zaliczanego do kategorii "psychoterapii inspirowanej teorią przywiązania" (więcej na ten temat tutaj ) 

  - koncepcją systemów motywacyjnych (obrony i przywiązania - opieki, agonistycznego, parytetowej kooperacji, seksualnego), ich ewolucjonistycznych celów, reguł aktywacji i dezaktywacji oraz dynamicznych napięć między nimi w rozwoju normatywnym i nienormatywnym

  - rolą dysocjacji (rozumianej jako dezintegracji a nie jako obrona wewnątrzpsychiczna) w przywiązaniu zdezorganizowanym i następujących po nim strategiach kontrolujących oraz jej wpływu na psychopatologię, sposoby ujawniania się w procesie psychoterapii

  - metodami pracy z pacjentami z zachowaniami kontrolującymi i zdezorganizowanym przywiązaniem, znaczenie przymierza terapeutycznego opartego w przeważającym stopniu na aktywacji systemu motywacyjnego parytetowej współpracy i jego monitorowanie dzięki metodzie AIMIT.

 • NOWE TERMINY SZKOLENIA PODANE ZOSTANĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA BR.

   

  Ponieważ tym razem nacisk będzie położony bardziej na praktykę,

  lekturami obowiązkowymi na szkolenie są:

  G.Liotti, B.Farina:"Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego"

  oraz

  G.Liotti, F.Monticelli: "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT"

   

  System motywacyjny przywiązania jest z pewnością jednym z najbardziej znanych. Czytelnicy książki o traumatycznym rozwoju wiedzą już, iż systemów motywacyjnych z poziomu limbicznego (na którym umieszcza autor interpersonalne systemy motywacyjne) Liotti wymienia co najmniej pięć: przywiązania, opieki, seksualny (związany z tworzeniem się pary), rangi i parytetowej współpracy. Każdemu z tych systemów odpowiada charakterystyczna sekwencja następujących po sobie emocji związana z zagrożeniem osiągnięcia celu lub też z jego osiągnięciem.