Fundacja Przyjaciele Martynki

Psychoterapia sensomotoryczna

  • G.Liotti, B.Farina - Traumatyczny rozwój

    Aktualna cena to 45 zł. plus 15 zł. koszt wysyłki. 

    Książka Liottiego i Fariny (2011) jest złożoną i objaśniającą rozprawą na temat traumy oraz dysocjacyjnych i psychopatologicznych komponentów, które z niej mogą wynikać.