Fundacja Przyjaciele Martynki

EMDR, EMDR,

  • UWAGA!!!

     Informacja o dostępnych książkach i zapowiedziach kolejnych autorstwa G.Liottiego oraz A.Onofriego tutaj

     Wyniki badań A. Schore’a wskazują jednoznacznie, że głównym predyktorem zaburzeń posttraumatycznych w okresie dorastania i dorosłości jest przywiązanie zdezorganizowane/zdezorientowane w pierwszym dzieciństwie. (Schore, 2002). 

    Wielu badaczy oraz psychoterapeutów zajmujących się zaburzeniami posttraumatycznymi zgadza się z tezą, iż poznanie i zrozumienie mechanizmów traumatyzacji logicznie związane jest z doborem rodzaju oddziaływań wspierających i psychoterapii, które można podzielić na dwie ogólne kategorie: top down i bottom up.

    A jak było? Oto fragment zarejestrowanego wystąpienia dr Onofri